Kalendarz Pre-IB, 1 IB

 

KALENDARZ  REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek

do kl. pre-IB oraz 1 IB

w programie matury międzynarodowej

 na rok szkolny 2017/2018

 

 

Od 11 stycznia 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń kandydatek w sekretariacie szkoły

(tel. 22 / 841 38 54 lub 601 644 102) i ustalanie terminu rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy przynieść:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydatki do klasy pre-IB, 1 IB (po pre-IB w LO Sióstr Nazaretanek) lub 1 IB (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie),
 • wykaz ocen z półrocza trzeciej klasy gimnazjum, poświadczony przez szkołę (do klasy pre-IB)
 • certyfikat FCE, CAE (jeśli dotyczy),
 • opinię o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy),
 • 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.

 

 

EGZAMINY:

do kl. pre-IB:

 • 9 maja 2017 r, godz. 15:30 –  test z języka angielskiego dla uczennic, które nie posiadają certyfikatu FCE

16 maja 2017 r. – ogłoszenie wyników egzaminu

 

do kl. 1 IB:

 • 27 – 28 kwietnia 2017 r. – egzaminy z języka angielskiego, z przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie rozszerzonym oraz z matematyki na poziomie SL i z języka angielskiego: język i literatura na poziomie SL i HL (dla uczennic, które wybrały te przedmioty).

 

10 maja 2017 r. – ogłoszenie wyników egzaminów

 

 

WPISOWE

do 30 maja 2017 r. wpłata wpisowego (do klasy pre-IB i 1 IB)

 

Do 24 czerwca 2017 r. (sobota) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego OKE,
 • karta zdrowia ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 • podpisany regulamin opłat
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie,

 

 

28 czerwca 2017 r. (środa) – potwierdzenie przyjęcia do liceum; od godz. 12.00 informacja do pozyskania w sekretariacie – osobiście lub telefonicznie.

 • możliwość zakupu stroju szkolnego
 • informacje dla rodziców o zebraniu 25 VIII 2017 r. (sobota) oraz wyjeździe integracyjnym uczennic klas I (1-3 IX 2017 r.)

             

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu matury międzynarodowej (IB DP) i warunków przyjęcia kandydatek z innych systemów edukacyjnych:

 

Koordynator IB DP – s. Katarzyna Nowak

kontakt od poniedziałku do piątku:

tel. 22 841-38-54

tel. kom.: 605 622 118

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.