Szkoła żeńska

 

W 2012 roku w Wielkiej Brytanii było 500 szkół publicznych dla jednej płci. Tendencja wzrostowa utrzymuje się; również w sektorze prywatnym systemu oświaty. Poparta jest obserwacjami pedagogów, którzy twierdzą, że:

Dziewczynki w szkołach żeńskich:

  • mają więcej odwagi, aby wypowiadać się przed całą klasą
  • częściej podejmują wyzwania na forum szkoły
  • szybciej i w lepszym stopniu rozwijają pewność siebie
  • prawidłowo rozwijają poczucie własnej wartości
  • wykazują lepszą koncentrację w grupie i stawiają sobie wyższe cele


Chłopcy w szkołach męskich:

  • mają mniejszą skłonność do rywalizacji
  • koncentrują się na wzajemnej współpracy i pracy zespołowej.
  • odczuwają mniejszą presję otoczenia w byciu dojrzałym i odpowiedzialnym
  •  nie popadają w kompleksy z powodu wolniej rozwijającej się fizjonomii
  • chętniej stawiają sobie ambitne cele


W obu przypadkach absolwenci szkół jednopłciowych mają lepsze wyniki końcowe w porównaniu z absolwentami szkół koedukacyjnych.

 

Joanna Płocińska