Stypendia Mazowieckie

 

Uczennica naszej szkoły - Lubomira Dobosz - została stypendystką mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - Najlepsza Inwestycja w Człowieka. Jest to I edycja projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.


Poniższa prezentacja jest efektem pracy Lubomiry, którą przedstawiła bezpośrednio uczennicom klas pierwszych gimnazjum, a poprzez stronę internetową chce propagować zawarte w niej idee szerszemu gronu odbiorców.

 

Lubomira Dobosz - prezentacja multimedialna "Ocalić od zapomnienia".