Siostry Nazaretanki

 

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu rozpoczęły swoją apostolską działalność w drugiej połowie XIX wieku. Założycielka - Błogosławiona Franciszka Siedliska - pragnęła, by założone przez Nią Zgromadzenie, na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu, szerzyło Królestwo Bożej Miłości wśród siebie i innych, a zwłaszcza w rodzinach.

Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek jest zgromadzeniem międzynarodowym. Obecnie około 1300 sióstr nazaretanek posługuje w 14 krajach na 5 kontynentach między innymi na Filipinach, w USA, Izraelu, Anglii, Francji, Włoszech, Białorusi, Kazachstanie i Ganie. Pragną być wszędzie tam, gdzie rodzina potrzebuje pomocy. Siostry otaczają swą opieką małe dziecko prowadząc przedszkola i szkoły podstawowe. Są przy młodych otwierając dla nich drzwi swoich szkół gimnazjalnych i licealnych, a także uniwersytetu  w Filadelfii, USA. Siostry nazaretanki są przy tych, którzy zostali odtrąceni przez swoich bliskich. Przygarniają ich w domach dziecka, domach samotnej matki, matki z dzieckiem, w domach opieki dla osób starszych. Nazaretanki towarzyszą tym, którzy się zagubili, pracując w więzieniach jako kapelani i w świetlicach socjoterapeutycznych. Osoby poszukujące bliższego kontaktu z Bogiem mogą spotkać siostry nazaretanki pełniące funkcje kierowników duchowych, prowadzące duszpasterstwo młodzieżowe (Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej) , organizujące rekolekcje, obozy biblijne, dni skupienia. Rodziny pragnące żyć na wzór Rodziny z Nazaretu, siostry nazaretanki zapraszają do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Zgromadzenie  Sióstr  Najświętszej  Rodziny  z  Nazaretu  (Prowincja  Warszawska)  jest  organem prowadzącym dla Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie.