Oferta edukacyjna - liceum

 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami MiędzynarodowymiPrywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie to katolicka szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością. Do liceum zapraszamy dziewczęta, dla których nauka oznacza nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także umiejętność poznawania siebie, rozumienia świata i odkrywania Boga w codzienności. Nasze katolickie liceum zarówno dobrze uczy jak i wychowuje.PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

W klasie pierwszej dziewczęta realizują wszystkie przedmioty, poza językiem angielskim, w zakresie podstawowym, a dopiero od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym. W ten sposób uczennice mają dodatkowy czas na podjęcie decyzji w kwestii przedmiotów rozszerzonych. Udział w zajęciach, spotkania z nauczycielami, rady starszych koleżanek pomagają pierwszoklasistkom w podjęciu dobrej decyzji i doborze odpowiednich dla siebie przedmiotów rozszerzonych.Ogromnym atutem naszej szkoły jest indywidualne podejście. Każda uczennica ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym. W ten sposób w liceum sióstr nazaretanek znajdzie się miejsce dla dziewcząt ambitnych, które będą mogły wybrać 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym, jak i dla dziewcząt, które wybierając dwa przedmioty rozszerzone będą pracowały na miarę swoich możliwości, umiejętności oraz potrzeb.MATEMATYKA

Szkoła Sióstr Nazaretanek prowadzi nowatorskie nauczanie matematyki. Uczennice w klasie pierwszej dzielone są na grupy pod względem zaawansowania. Dzięki temu każda dziewczyna odnajdzie swój poziom, co pozwoli jej rozwijać umiejętności zgodnie z własnymi możliwościami. Uczennice z grupy zaawansowanej przygotowują się do wyboru matematyki w zakresie rozszerzonym, a dziewczęta z grupy mniej zaawansowanej mogą utrwalać materiał z zakresu podstawowego.JĘZYKI OBCE

Mocną stroną szkoły są języki obce. Każda uczennica uczy się języka angielskiego w wymiarze od 4 do 6 godzin tygodniowo oraz drugiego języka: niemieckiego bądź francuskiego w wymiarze 2-3 godzin w tygodniu. Uczennice dzielone są na grupy pod względem poziomu zaawansowania. Język angielski realizowany jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. Cotygodniowe lekcje z native speakerem pomagają rozwijać umiejętności komunikacyjne języka angielskiego.

Dziewczęta, które dodatkowo pragną rozwijać umiejętności językowe mogą uczestniczyć w kursach organizowanych na terenie szkoły przygotowujących do międzynarodowych egzaminów FCE oraz CAE.ZWIĘKSZONA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Dbając o rzetelną edukację jak i bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, liceum sióstr nazaretanek oferuje zwiększoną liczbę godzin z obowiązkowych przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym (język polski, język angielski, matematyka) oraz ze wszystkich przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka).OBCOKRAJOWCY I UCZENNICE POWRACAJĄCE ZZA GRANICY

Organizujemy także naukę dla uczennic powracających do Polski z innych systemów edukacyjnych oraz dla obcokrajowców.LICEUM SIÓSTR NAZARETANEK MIEJSCEM ROZWOJU

Trzyletni pobyt w szkole sióstr nazaretanek to czas dobrze i pożytecznie wykorzystany. Nauczyciele dbają, by dziewczęta rozwijały nie tylko swoje możliwości intelektualne i talenty, ale także kształtowały charaktery. W naszym liceum uczennice nie są anonimowe, każdą wspieramy w dążeniu do wyznaczonego celu.