Oferta edukacyjna - szkoła podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK

Z KLASAMI DWUJĘZYCZNYMI

ul. Czerniakowska 137, Warszawa

 

 

Od 1 września otwieramy szkołę podstawową nauczaniem dwujęzycznym z osobnymi klasami dla dziewcząt i chłopców.  

Uruchamiamy klasę I dla chłopców oraz klasy: I, III, IV, V i VII dla dziewcząt


Istnieje możliwość wystartowania z żeńskimi  klasami II i VI jeśli zgłosi się grupa chętnych uczennic do danego oddziału.

Osoby zainteresowane przeniesieniem dziecka do naszej szkoły prosimy o kontakt.

 

 

OFERTA SZKOŁY:

 

KLASY I - VI

 • nabór chłopców do klasy I
 • nabór dziewcząt do klas I – VII
 • planujemy nauczanie w grupach jednorodnych: osobne klasy dla dziewcząt i osobne dla chłopców
 • rozszerzony program nauczania
 • zwiększona liczba godzin języka  angielskiego (5 godzin tygodniowo)
 • wprowadzenie elementów języka angielskiego od klasy I na wybranych przedmiotach
 • możliwość uczenia się drugiego języka obcego od klasy I
 • zajęcia pozalekcyjne: językowe, taneczne,  sportowe, plastyczne, muzyczne, itp.
 • zajęcia świetlicowe
 • opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
 • zajęcia lekcyjne dla klas I – III będą rozpoczynać się o godzinie 8.45
 • diagnoza i wsparcie logopedy, psychologa, pedagoga

 

 

KLASA VII

 • nabór do klas żeńskich
 • klasy ogólne i dwujęzyczne
 • w klasie dwujęzycznej 6 godzin języka angielskiego, zajęcia z native speakerem, a przedmioty takie jak biologia, geografia, fizyka i matematyka nauczane z elementami języka angielskiego
 • przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole średniej w programie matury międzynarodowym.
 • kursy przygotowawcze do egzaminów języka obcego
 • dodatkowa pomoc dla obcokrajowców
 • współpraca ze szkołami za granicą, np. w Hiszpanii