opłaty

 opłaty  za naukę

w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Warszawie

 

 

Opłaty jednorazowe

Wpisowe (po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły)                       1 000 zł

 

Czesne – opłata roczna:

 1. Czesne roczne wynosi:

1.1. Klasy I - VI                                                                  9 000 zł               (900 zł miesięcznie)

1.2. Klasy ogólne VII - VIII                                           9 000 zł               (900 zł miesięcznie)

1.3. Klasy dwujęzyczne VII – VIII                               11 500 zł              (1150 zł miesięcznie)

 1. Czesne roczne może być dzielone na 10 rat.
 2. W przypadku rezygnacji z nauki Szkoła zwraca semestralną wpłatę w sytuacji zrealizowanej opłaty rocznej i rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.

 

 

Czesne zawiera opłaty za:

 1. Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe
 2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli szkoły
 3. Opiekę w świetlicy
 4. Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.
 5. Opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego.

 

 

Czesne nie zawiera opłat za:

 1. Ubezpieczenie  grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów zewnętrznych
 3. Kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 4. Zewnętrzne egzaminy językowe.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne
 6. Obowiązkowy szkolny strój  codzienny, galowy i sportowy.
 7. Wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 8. Transport komunikacji miejskiej
 9. Żywienie w szkole

 

 

Zniżki i stypendia :

 1. Czesne za drugie dziecko aktualnie uczęszczające do szkoły, obniżone jest o 25 %, za trzecie dziecko o 35 %, za czwarte i kolejne dziecko rodzina jest zwolniona z opłat.
 2. Przy obliczaniu zniżki uwzględnienia się zasadę, że w przypadku opłacania czesnych o różnych wysokościach, zniżka odliczana jest zawsze od tego niższego.
 3. Czesne obniża się o 3% przy wpłacie za semestr i o 5% przy wpłacie za cały rok z góry.