Kalendarium szkoły

Kalendarz Szkoły 2017/ 2018

 

Sierpień
30.08 -1.09       sesja Rady Pedagogicznej  SP, Gim., LO, IB / Popowo - Letnisko
Wrzesień
2.09 (sb) spotkanie rodziców nowo przyjętych uczniów 
kl. VII, LO, pre -IB, 1 IB godz. 10.00
kl. I – V SP godz. 12.00
4.09 (pn) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
  msza św. o godz. 9.00
  wspomnienie bł. Nazaretanek Męczennic z Nowogródka 
  wręczenie dyplomów IB DP 
4-6.09 obozy integracyjne:kl. VII SP - Popowo - Letnisko,  I LO, pre- IB  - Żdżary
7.09 (czw) apel organizacyjny dla uczniów                                        
12.09 (wt) warsztaty profilaktyki zagrożeń prowadzone przez Fundację ART
14.09 (czw) warsztaty profilaktyki zagrożeń prowadzone przez Fundację ART
15.09 (pt)   zebranie rodziców:
godz. 16.30 msza św. w intencji uczniów i ich rodzin,
spotkanie wszystkich rodziców z S. Dyrektor
zebrania klasowe
17.09 (nd) uroczystości przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie (udział pocztu sztandarowego)
18.09 (pn) VIII rocznica posadzenia Dębów Katyńskich
uczestniczą kl. VII SP i I LO i pre IB., godz. 12.10 -12.50
23.09 (sb) festyn rodzinny w Nazarecie 13.00 -17.00
26.09 (wt) XVII Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie
 zebranie nauczycieli IB DP
27.09 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                
Październik
  2.10 (pn) zebranie nauczycieli SP i Gim.
  3.10 (wt) zebranie nauczycieli LO 
  6.10 (pt) I piątek miesiąca, msza św. o godz. 11.10
  8.10 (nd) spotkanie formacyjne dla rodziców uczniów
  9 -11.10  wycieczka do Krakowa klasy III LO
13.10  (pt) obchody Święta Edukacji Narodowej - msza św. 
18 -29.10 wyjazd do Japonii 
21-26.10 przyjazd młodzieży z Hiszpanii 
21.10 (sb) randka małżeńska - spotkanie formacyjne dla małżonków,
Bożena i Janusz Malec 
25.10 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                
31.10 (wt) Bal Wszystkich Świętych SP 1-3
zebranie nauczycieli IB DP
 
Listopad
1.11 (śr) Wszystkich Świętych, dzień wolny
2.11 (czw) dzień  wolny od zajęć (dyrektorski) 
3.11 (pt) dzień  wolny od zajęć (dyrektorski)
7.11 (wt) zebranie nauczycieli SP, Gim. i LO 
10.11 (pt) obchody Narodowego Święta Niepodległości 
gala konkursu: ,,Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”
wywiadówka śródsemestralna 
11 .11(sb) randka małżeńska - spotkanie formacyjne dla małżonków 
Bożena i Janusz Malec
15.11 (śr) obchody imienin S. Dyrektor 
20 -22.11 próbne egzaminy gimnazjalne                                                                  
22.11 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                 
23-24.11 Viva Voce - publiczna prezentacja prac dyplomowych 2 IB             
24.11 (pt) święto LO - wspomnienie Patronki Szkoły, bł. F. Siedliskiej   
ślubowanie klas pierwszych LO -  msza św. o godz. 9:00
27.11 (pn) święto SP i Gim.
ślubowanie klas  VII SP -  msza św. o godz. 9:00
ślubowanie klas I –V SP - msza św. o godz. 16:00
29.11 (śr)  Noc Listopadowa w Łazienkach Królewskich
Grudzień
1.12 (pt) I piątek miesiąca, msza św. o godz. 11.10
6.12 (śr) dzień formacyjny dla uczennic i nauczycieli                               
9.12 (sb) zjazd wychowanek Nazaretu 
12.12 (wt) wybory do Samorządu Uczniowskiego                                            
13.12 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                 
15.12 (pt) egzamin z religii dla kl. 2 IB
19.12 (wt) sesja klasyfikacyjna III LO i 2 IB
21.12 (czw) Wigilia w internacie 
22.12 (pt) szkolny opłatek
Wigilia nauczycieli i pracowników szkoły  
23.12 – 1.01 zimowa przerwa świąteczna 
Styczeń
2.01 (wt) lekcje rozpoczynamy od godz. 10.20 
4-12.01 próbne egzaminy maturalne z Nową Erą                                                  
5.01 (pt) I piątek miesiąca, msza św. o godz. 11.10
7.01 (nd) spotkanie opłatkowe dla rodzin uczniów
8.01 (pn) sesja klasyfikacyjna SP i Gim.
9.01 (wt) sesja klasyfikacyjna LO i IB, zebranie nauczycieli IB DP
10.01 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                 
Dzień Babci i Dziadka godz. 15.30, SP 1-3
12.01 (pt) wywiadówka śródsemestralna
15-28.01  ferie zimowe
29.01-2.02 próbne egzaminy maturalne IB DP                                                  
29.01 (pn) początek drugiego semestru
30.01 (wt) sesja Rady Pedagogicznej SP, Gim., LO, IB 
Luty
2.02 (pt) Dzień Życia Konsekrowanego, I piątek miesiąca, msza św. o godz. 11.10
3.02 (sb) studniówka, msza św. godz. 19:15 
8.02 (czw) bal karnawałowy dla młodzieży LO, gimnazjum, VII SP
bal karnawałowy SP 1-3, 4-5
10.02 (sb) bal karnawałowy dla rodziców uczniów i pracowników szkoły
12.02 (pn) egzamin pisemny z religii dla kl. III LO                            
12-14.02 egzamin ustny z religii dla kl. III LO                                 
14.02 (śr) Popielec, msza św. o godz. 11.10
17.02 (sb) Dzień Promocji Szkoły
 21.02 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                               
Marzec
2.03  (pt) I piątek miesiąca, droga krzyżowa o godz. 11.10
3.03  (sb) randka małżeńska - spotkanie formacyjne dla małżonków
Bożena i Janusz Malec    
6.03 (wt) zebranie nauczycieli IB DP                                            
14-16.03 rekolekcje wielkopostne SP, Gim., LO                          
18.03 (nd) spotkanie formacyjne dla rodziców uczniów
21.03 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                 
27.03 (wt) święcone w internacie
28.03 (śr) lekcje do godz.12.20
spotkanie formacyjne dla nauczycieli
29.03-3.04 wiosenna przerwa świąteczna                          
Kwiecień
6.04 (pt) I piątek miesiąca, msza św. o godz. 11.10 
7.04 (sb) Dzień Promocji Szkoły
10.04 (wt) zebranie nauczycieli kl. III LO
13-15.04 warsztaty dla małżeństw - warto wspierać rozwój mężczyzny, 
br. Piotr Zajączkowski OFM Cap
16 -18.04 egzaminy wstępne do kl. 1IB DP                                           
17.04 (wt) przekazanie uczennicom kl. III LO i rodzicom informacji                               o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
18.04.(śr) egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 
19.04.(czw) egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza
20.04.(pt) egzamin gimnazjalny – część językowa 
18-20.04 prezentacja projektów gimnazjalnych, zajęcia profilaktyczne                                                                           
20.04 (pt) wywiadówka śródsemestralna 
24.04 (wt) sesja klasyfikacyjna kl. III LO i 2 IB
spotkanie nauczycieli IB DP                                           
25.04 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                 
26.04 (czw) pożegnanie kl. III LO i  2 IB 
msza św. o godz. 9.00 z przekazaniem sztandaru klasie drugiej   
27.04 -18.05 sesja egzaminacyjna IB
30.04 (pn) dzień wolny od zajęć (dyrektorski)
  pielgrzymka do Żdżar - rocznica beatyfikacji bł. F. Siedliskiej         
Maj
1-6.05 wyjazd do Hiszpanii
2. 05 (śr) dzień  wolny od zajęć (dyrektorski) 
3.05 (czw) Święto Konstytucji 3-go Maja - dzień wolny od zajęć
4.05 (pt) dzień  wolny od zajęć (dyrektorski)  
4.05 (pt) matura pisemna z języka polskiego (pp)                                   
7.05 (pon) matura pisemna z matematyki (pp) 
8.05 (wt) matura pisemna z języka angielskiego (pp) 
13.05 (nd) I Komunia Św. kl. III SP
14.05 (pon) egzamin wstępny do kl. pre – IB oraz z j. ang. do kl. VII 
22.05 (wt) sesja szkoleniowa dla wszystkich nauczycieli 
23.05 (śr) koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                                                    
24.05 (czw) Dzień Mamy i Taty, godz. 16.00
27.05 (ndz) spotkanie formacyjne dla rodziców uczniów
29.05 (wt) zebranie nauczycieli IB DP                                           
maj/czerwiec przyjazd młodzieży z Japonii
Czerwiec
1.06 (pt) dzień  wolny od zajęć (dyrektorski) 
2.06 (sb) spotkanie młodzieży nad Lednicą
4.06 (pn) zebranie zespołu nauczycieli SP, Gim. 
5.06 (wt) zebranie zespołu nauczycieli LO i IB 
7.06 (czw) bal gimnazjalny
8.06 (pt) wywiadówka w godz. 17:00 - 19:00
9.06 (sb) Lednica malucha (dzieci SP)
11/12.06.  przekazanie uczennicom i rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
13.06 koncert Filharmonii, godz. 7.50                                                             
13/15.06  wycieczki dydaktyczne 
18.06 (pn) sesja klasyfikacyjna SP i Gim.
19.06 (wt) sesja klasyfikacyjna LO i IB 
20.06. (śr) dzień sportu, group 4 project dla 1 IB                                                              
21.06 (czw) dzień nauki
pożegnanie kl. III Gim., msza św.,  
22.06 (pt) zakończenie roku szk., msza św. o godz. 9.00
25.06 (pn) sesja Rady Pedagogicznej SP, Gim., LO i IB