Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny 2017

 

 

 

Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny".

 

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
 • Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
 • Magazyn „Poznaj Swój Kraj”
 • Rosikon press

 

Patronat Medialny:

 • Radio dla Ciebie
 • KONDRAT- MEDIA

 

Sponsorzy:

 • PKN ORLEN
 • Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
 • Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek

 

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

 

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Gimnazjum oraz kl. VII Szkoły Podstawowej

2. Szkoła ponadgimnazjalna

 

Ogłoszenie konkursu: 15.06.2017 r.

Termin nadsyłania prac: 30 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dnia: 30 października 2017 r.

 

Do wygrania: tablety, głośniki Bluetooth, smartwathe i inne nagrody

 

Prace wykonane zgodnie z wymagani Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2017 r. na adres:

FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK

ul. Czerniakowska 137

00-720 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” – III edycja.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.nazaretanki.edu.pl/

 

 

 

Regulamin