Oddziały (klasy) - od 10 IX 2018

1A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ang
I.Sul
wf
J.Chw
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ew
s.Nik
ei
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
rel
s.Fi.Z
ang
I.Sul
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
fr
D.Duk
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ang
I.Sul
ang
I.Sul
wf
J.Chw
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
Cz  
 
em
s.Kar
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
bas.d
p.Szo
bas
D.Lac,M.Lach
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
ew
s.Nik
ew
s.Nik
fr
D.Duk
tan
R.Nad
ang
I.Sul
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S

1B SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ang
I.Sul
ang
I.Sul
rel
s.Ang
wf
P.Żak
ew
s.Nik
em
s.Kar
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
fr
D.Duk
ang
I.Sul
wf
P.Żak
ew
s.Nik
ew
s.Nik
rel
s.Ang
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
Cz  
 
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
ew
Ł.Bil
bas.d
p.Szo
bas
D.Lac,M.Lach
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
ang
I.Sul
ang
I.Sul
fr
D.Duk
tan
R.Nad
ew
s.Nik
ei
s.Nik
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S

2A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ang
I.Sul
wf
J.Chw
rel
s.Ang
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
em
s.Kar
ang
I.Sul
ang
I.Sul
ew
s.Sar
ew
s.Sar
tan
R.Nad
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
ang
I.Sul
ew
s.Sar
ew
s.Sar
rel
s.Ang
ew
s.Sar
fr
D.Duk
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ei
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
bas.d
A.Bie
bas
D.Lac,M.Lach
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ang
I.Sul
fr
D.Duk
wf
J.Chw
 
 
 
 
 
 
 
 

2B SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
wf
P.Żak
ei
A.Bie
ang
I.Sul
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ang
I.Sul
ang
I.Sul
tan
R.Nad
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
wf
P.Żak
fr
D.Duk
rel
s.Ang
ang
I.Sul
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
fr
D.Duk
bas.d
A.Bie
bas
D.Lac,M.Lach
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
em
s.Kar
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
rel
s.Ang
ang
I.Sul
 
 
 
 
 
 
 
 

3A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
J.Chw
ew
J.Chw
wf
J.Chw
ew
J.Chw
em
s.Kar
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ew
J.Chw
ew
J.Chw
tan
R.Nad
ang
M.Buc
ew
J.Chw
ew
J.Chw
ew
J.Chw
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
fr
K.Zaw
ang
M.Buc
ang
M.Buc
ew
J.Chw
wf
J.Chw
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
ew
J.Chw
ew
J.Chw
bas.d
J.Chw
bas
D.Lac,M.Lach
ew
J.Chw
ei
J.Chw
ang
M.Buc
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
fr
K.Zaw
ew
J.Chw
ew
J.Chw
ew
J.Chw
ew
J.Chw
ang
M.Buc
 
 
 
 
 
 
 
 

4A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po inf
M.Ost
pla
I.Skr
pol
N.Spy
pol
N.Spy
mat
A.Nał
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
Wt przyr
A.Kli
tan
R.Nad
mat
A.Nał
ang
M.Buc
ang
M.Ban
pol
N.Spy
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.Ban
ang
A.Zys
Śr z.ped
s.Am.S
ang
M.Buc
pol
N.Spy
pol
N.Spy
wf
P.Żak
muz
s.Kar
mat
A.Nał
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Zys
Cz g.w.
s.Kar
bas.d
s.Eli
bas
D.Lac,M.Lach
mat
A.Nał
ang
M.Buc
hist
A.Sta
tech
I.Skr
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Zys
Pi wf
P.Żak
przyr
A.Kli
ang
M.Buc
rel
s.Fi.Z
fr
M.Trę
mat
A.Nał
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Zys
fr
K.Zaw

5A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wdż
A.Nie
bio
s.Fi.K
pla
I.Skr
hist
A.Sta
tech
I.Skr
pol
s.Am.L
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt mat
J.Pob
ang
M.Buc
ang
M.Buc
fr
D.Duk
z.ped
A.Bie
pol
s.Am.L
inf
M.Ost
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
M.Ban
fr
K.Zaw
ang
A.Zys
ang
A.Zys
 
 
Śr ang
M.Buc
wf
D.Lac
muz
s.Kar
rel
s.Fi.Z
geo
E.W-Z
g.w.
s.Fi.Z
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
A.Zys
Cz mat
J.Pob
mat
J.Pob
bas.d
s.Eli
bas
D.Lac,M.Lach
hist
A.Sta
angk
M.Ban
ang
M.Buc
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
ang
A.Zys
angk
M.Ban
Pi fr
D.Duk
mat
J.Pob
mat
J.Pob
tan
R.Nad
pol
s.Am.L
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw

5B SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po bio
s.Fi.K
pol
s.Am.L
pol
s.Am.L
fr
D.Duk
g.w.
D.Duk
pla
I.Skr
mat
A.Nał
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt tan
R.Nad
ang
M.Buc
ang
M.Buc
rel
s.Fi.Z
pol
s.Am.L
mat
A.Nał
hist
A.Sta
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
M.Ban
ang
A.Zys
ang
A.Zys
Śr ang
M.Buc
z.ped
s.Am.S
rel
s.Fi.Z
hist
A.Sta
pol
s.Am.L
mat
A.Nał
geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
A.Zys
Cz bas.d
A.Szo
bas
D.Lac,M.Lach
wdż
A.Nie
tech
I.Skr
mat
A.Nał
angk
M.Ban
ang
M.Buc
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
ang
A.Zys
angk
M.Ban
Pi muz
s.Kar
fr
D.Duk
mat
A.Nał
wf
P.Żak
inf
M.Ost
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po rel
s.Ang
hist
A.Sta
fr
D.Duk
z.tech
I.Skr
pol
N.Spy
pol
N.Spy
z.ped
A.Bie
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
Wt ang
M.Buc
przyr
A.Kli
tan
R.Nad
muz
s.Kar
zkom
M.Ost
mat
J.Pob
mat
J.Pob
 
 
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
Śr mat
J.Pob
przyr
A.Kli
wf
D.Lac
fr
D.Duk
ang
M.Buc
pol
N.Spy
pol
N.Spy
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
ang
A.Zys
Cz angk
M.Ban
pla
I.Skr
mat
J.Pob
hist
A.Sta
bas.d
A.Szo
bas
D.Lac,M.Lach
pol
N.Spy
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Zys
Pi przyr
A.Kli
g.w.
M.Buc
rel
s.Ang
mat
J.Pob
ang
M.Buc
ang
M.Buc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Zys
ang
A.Zys

7A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po pol
N.Spy
inf
M.Ost
wf
P.Żak
angk
M.Cow
ang
A.Zys
che
A.K-M
fr
M.Trę
mat
A.Nał
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
fr
K.Zaw
Wt bio
s.Fi.K
fiz
A.Mak
che
A.K-M
ang
A.Zys
mat
A.Nał
hist
A.Sta
pol
N.Spy
pol
N.Spy
rel
s.Nat
 
 
 
 
ang
s.Jud
Śr g.w.
A.Sta
pol
N.Spy
mat
A.Nał
ang
A.Zys
fr
M.Trę
hist
A.Sta
muz
s.Kar
geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
angk
M.Cow
fr
K.Zaw
Cz bas
D.Lac,M.Lach
bas.d
s.Eli
mat
A.Nał
bio
s.Fi.K
pla
I.Skr
rel
s.Nat
geo
E.W-Z
pol
N.Spy
z.ped
s.Am.S
 
 
 
 
Pi ang
A.Zys
ang
A.Zys
tan
R.Nad
fiz
A.Mak
mat
A.Nał
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
fr
K.Zaw

8A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po hist
A.Sta
rel
s.Ang
inf
M.Ost
wos
M.W-S
che
A.K-M
ang
A.Zys
ang
A.Zys
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
ang
K.A-J
ang
K.A-J
Wt niem
M.Was
niem
M.Was
bio
A.Kli
fiz
A.Mak
rel
s.Ang
tan
R.Nad
ang
A.Zys
mat
J.Pob
mat
J.Pob
 
 
 
 
niem
I.K-S
niem
I.K-S
angk
M.Ban
fr
M.Trę
fr
M.Trę
ang
K.A-J
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
 
 
Śr edb
s.Fi.K
pol
s.Eli
pol
s.Eli
wf
D.Lac
wf
D.Lac
wos
M.W-S
geo
s.Ine
niem
M.Was
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
D.Duk
Cz edb
s.Fi.K
che
A.K-M
hist
A.Sta
ang
A.Zys
angk
M.Ban
pol
s.Eli
pol
s.Eli
mat
J.Pob
mat
J.Pob
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
angk
M.Ban
ang
K.A-J
Pi mat
J.Pob
fiz
A.Mak
wf
D.Lac
ang
A.Zys
pol
s.Eli
g.w.
M.Was
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
K.A-J

8B SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po pol
s.Eli
pol
s.Eli
wos
M.W-S
edb
s.Fi.K
rel
s.Ang
ang
A.Zys
ang
A.Zys
hist
s.Bea
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
ang
K.A-J
ang
K.A-J
Wt niem
M.Was
niem
M.Was
fiz
A.Mak
edb
s.Fi.K
tan
R.Nad
mat
A.Wie
ang
A.Zys
rel
s.Ang
inf
M.Ost
 
 
 
 
niem
I.K-S
niem
I.K-S
angk
M.Ban
fr
M.Trę
fr
M.Trę
ang
K.A-J
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
 
 
Śr bio
A.Kli
che
A.K-M
mat
A.Wie
pol
s.Eli
pol
s.Eli
wf
D.Lac
wf
D.Lac
niem
M.Was
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
D.Duk
Cz g.w.
A.Wie
mat
A.Wie
che
A.K-M
ang
A.Zys
angk
M.Ban
wos
M.W-S
hist
s.Bea
pol
s.Eli
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
angk
M.Ban
ang
K.A-J
Pi wf
D.Lac
mat
A.Wie
mat
A.Wie
ang
A.Zys
fiz
A.Mak
geo
s.Ine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
K.A-J

3A Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wf
P.Żak
wf
P.Żak
hist
A.Sta
fiz
L.Ogo
wos
M.W-S
che
Ag.Ko
pol
N.Spy
pol
N.Spy
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
niem
I.K-S
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
Wt rel
s.Fi.Z
angk
M.Ban
niem
M.Was
niem
M.Was
bio
s.Fi.K
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
ang
s.Dom
pol
N.Spy
 
 
 
 
ang
M.N-G
wf
D.Lac
wf
D.Lac
angk
M.Ban
 
 
wf
P.Żak
wf
P.Żak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr mat
J.Gaj
geo
s.Ine
hist
A.Sta
wos
M.W-S
pol
N.Spy
wf
P.Żak
che
Ag.Ko
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
 
 
fr
D.Duk
Cz mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
wf
P.Żak
ang
s.Dom
bio
s.Fi.K
pol
N.Spy
hist
A.Sta
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
Pi g.w.
M.Trę
niem
M.Was
rel
s.Fi.Z
geo
s.Ine
ang
s.Dom
fiz
L.Ogo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
ang
M.N-G
wf
P.Żak
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 

3B Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wf
P.Żak
wf
P.Żak
pol
s.Eli
pol
s.Eli
hist
s.Bea
fiz
L.Ogo
che
Ag.Ko
ang
s.Jud
mat
A.Nał
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
ang
s.Dom
niem
I.K-S
niem
I.K-S
ang
K.A-J
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
 
 
Wt pol
s.Eli
fiz
L.Ogo
niem
M.Was
niem
M.Was
hist
s.Bea
angk
M.Ban
mat
A.Nał
geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
wf
D.Lac
ang
s.Dom
wf
P.Żak
wf
P.Żak
ang
K.A-J
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr pol
s.Eli
hist
s.Bea
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wos
M.W-S
wf
P.Żak
bio
M.Jur
che
Ag.Ko
 
 
 
 
 
 
ang
s.Dom
ang
s.Dom
niem
M.Was
ang
K.A-J
ang
K.A-J
niem
I.K-S
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
Cz wf
P.Żak
ang
s.Jud
ang
s.Jud
geo
E.W-Z
wos
M.W-S
rel
s.Fi.Z
mat
A.Nał
mat
A.Nał
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
ang
s.Dom
ang
K.A-J
angk
M.Ban
Pi bio
M.Jur
niem
M.Was
ang
s.Jud
mat
A.Nał
rel
s.Fi.Z
pol
s.Eli
g.w.
s.Eli
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
ang
s.Dom
wf
P.Żak
ang
K.A-J
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 

3C Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wf
P.Żak
wf
P.Żak
bio
M.Jur
pol
s.Am.L
pol
s.Am.L
wos
M.W-S
hist
A.Sta
ang
s.Jud
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
ang
s.Dom
niem
I.K-S
niem
I.K-S
ang
K.A-J
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
 
 
Wt g.w.
s.Jud
pol
s.Am.L
niem
M.Was
niem
M.Was
fiz
L.Ogo
angk
M.Ban
mat
A.Wie
mat
A.Wie
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
wf
D.Lac
ang
s.Dom
wf
P.Żak
wf
P.Żak
ang
K.A-J
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr rel
s.Fi.Z
wos
M.W-S
ang
s.Jud
ang
s.Jud
bio
M.Jur
wf
P.Żak
hist
A.Sta
pol
s.Am.L
pol
s.Am.L
 
 
 
 
ang
s.Dom
ang
s.Dom
niem
M.Was
ang
K.A-J
ang
K.A-J
niem
I.K-S
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
Cz che
A.K-M
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wf
P.Żak
rel
s.Fi.Z
geo
E.W-Z
mat
A.Wie
mat
A.Wie
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
ang
s.Dom
ang
K.A-J
angk
M.Ban
Pi mat
A.Wie
niem
M.Was
ang
s.Jud
che
A.K-M
geo
E.W-Z
hist
A.Sta
fiz
L.Ogo
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
ang
s.Dom
wf
P.Żak
ang
K.A-J
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 

1A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wos
M.W-S
wdż
A.Nie
wf
M.Dyn
niem
I.K-S
pol
M.T-K
bio
M.Wiś
hist
s.Bea
angk
M.Cow
ang
s.Dom
 
 
 
 
niem
M.Was
ang
M.N-G
angk
M.Cow
fr
M.Trę
ang
M.Tru
ang
M.Tru
fr
K.Zaw
ang
E.Las
ang
E.Las
Wt fiz
A.Mak
mat
s.Ann
mat
s.Ann
rel
s.Nat
niem
I.K-S
pp
E.Miż
pp
E.Miż
pol
M.T-K
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
niem
M.Was
mat
J.Pob
mat
J.Pob
fr
M.Trę
 
 
 
 
fr
K.Zaw
Śr g.w.
s.Ine
pol
M.T-K
pol
M.T-K
mat
s.Ann
ang
s.Dom
ang
s.Dom
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
ang
M.N-G
ang
M.N-G
niem
M.Was
mat
J.Pob
ang
M.Tru
angk
M.Cow
fr
M.Trę
 
 
angk
M.Cow
ang
E.Las
fr
K.Zaw
Cz z.ped
N.Gra
pol
M.T-K
edb
s.Fi.K
mat
s.Ann
mat
s.Ann
ang
s.Dom
geo
s.Ine
wok
M.Grz
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
ang
M.N-G
mat
J.Pob
mat
J.Pob
ang
M.Tru
 
 
 
 
ang
E.Las
Pi edb
s.Fi.K
rel
s.Nat
inf
M.Ost
che
Ag.Ko
wf
M.Dyn
wf
M.Dyn
hist
s.Bea
 
 
 
 
 
 
 
 

1B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wf
M.Dyn
wf
M.Dyn
bio
M.Wiś
niem
I.K-S
wdż
A.Nie
pol
M.Grz
pol
M.Grz
angk
M.Cow
ang
s.Dom
 
 
 
 
niem
M.Was
ang
M.N-G
angk
M.Cow
fr
M.Trę
ang
M.Tru
ang
M.Tru
fr
K.Zaw
ang
E.Las
ang
E.Las
Wt hist
s.Bea
mat
s.Ann
mat
s.Ann
pp
E.Miż
niem
I.K-S
wok
M.Grz
pol
M.Grz
inf
M.Ost
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
niem
M.Was
mat
J.Pob
mat
J.Pob
fr
M.Trę
 
 
 
 
fr
K.Zaw
Śr g.w.
M.W-S
edb
s.Fi.K
pp
E.Miż
mat
s.Ann
ang
s.Dom
ang
s.Dom
niem
I.K-S
z.ped
N.Gra
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
ang
M.N-G
ang
M.N-G
niem
M.Was
mat
J.Pob
ang
M.Tru
angk
M.Cow
fr
M.Trę
 
 
angk
M.Cow
ang
E.Las
fr
K.Zaw
Cz pol
M.Grz
pol
M.Grz
rel
s.Nat
mat
s.Ann
mat
s.Ann
ang
s.Dom
wos
M.W-S
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
ang
M.N-G
mat
J.Pob
mat
J.Pob
ang
M.Tru
 
 
 
 
ang
E.Las
Pi fiz
A.Mak
edb
s.Fi.K
rel
s.Nat
wf
M.Dyn
che
Ag.Ko
hist
s.Bea
geo
s.Ine
 
 
 
 
 
 
 
 

2A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po polR
M.Grz
bioR
M.Wiś
wdż
A.Nie
rel
s.Nat
ang
s.Dom
pol
M.T-K
pol
M.T-K
cheR
Ag.Ko
cheR
Ag.Ko
 
 
 
 
polR
M.Grz
angk
M.Cow
wosR
M.W-S
histR
s.Bea
 
 
ang
M.Tru
 
 
 
 
Wt cheR
Ag.Ko
cheR
Ag.Ko
g.w.
M.T-K
ang
s.Dom
mat
An.Ko
wf
P.Żak
wf
P.Żak
histR
s.Bea
HP1
A.Sta
HP1
A.Sta
 
 
polR
M.Grz
polR
M.Grz
ang
M.N-G
mat
J.Gaj
matR
An.Ko
 
 
 
 
ang
M.Tru
mat
J.Pob
Hp2
A.Sta
Śr histR
s.Bea
mat
An.Ko
mat
An.Ko
pol
M.T-K
fizR
L.Ogo
fizR
L.Ogo
ang
s.Dom
angk
M.Cow
niem
M.Was
niemR
M.Was
niemR
M.Was
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
geoR
s.Ine
geoR
s.Ine
ang
M.N-G
ang
M.N-G
niem
I.K-S
frR
D.Duk
mat
J.Pob
mat
J.Pob
przyr
Ag.Ko
przyr
Ag.Ko
angk
M.Cow
ang
M.Tru
fr
D.Duk
 
 
Cz bioR
M.Wiś
bioR
M.Wiś
pol
M.T-K
pol
M.T-K
niem
M.Was
mat
An.Ko
mat
An.Ko
histR
s.Bea
cheR
Ag.Ko
cheR
Ag.Ko
wosR
M.W-S
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
niem
I.K-S
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
matR
An.Ko
wosR
M.W-S
wosR
M.W-S
 
 
 
 
fr
D.Duk
mat
J.Pob
mat
J.Pob
Hp2
A.Sta
frR
D.Duk
frR
D.Duk
Pi bioR
M.Wiś
bioR
M.Wiś
niem
M.Was
rel
s.Nat
wf
P.Żak
ang
s.Dom
ang
s.Dom
fizR
L.Ogo
fizR
L.Ogo
 
 
 
 
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
niem
I.K-S
ang
M.N-G
ang
M.N-G
geoR
s.Ine
geoR
s.Ine
 
 
 
 
fr
D.Duk
ang
M.Tru
ang
M.Tru
niemR
M.Was
 
 

2B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po polR
M.Grz
bioR
M.Wiś
niem
M.Was
pol
M.Grz
ang
s.Dom
wf
P.Żak
wf
P.Żak
cheR
Ag.Ko
cheR
Ag.Ko
 
 
 
 
polR
M.Grz
fr
K.Zaw
angk
M.Cow
wosR
M.W-S
histR
s.Bea
 
 
 
 
ang
M.Tru
 
 
 
 
Wt cheR
Ag.Ko
cheR
Ag.Ko
pol
M.Grz
ang
s.Dom
mat
An.Ko
niem
M.Was
rel
s.Nat
histR
s.Bea
HP1
A.Sta
HP1
A.Sta
 
 
polR
M.Grz
polR
M.Grz
ang
M.N-G
mat
J.Gaj
fr
K.Zaw
matR
An.Ko
 
 
 
 
ang
M.Tru
mat
J.Pob
 
 
Hp2
A.Sta
Śr histR
s.Bea
mat
An.Ko
mat
An.Ko
pol
M.Grz
fizR
L.Ogo
fizR
L.Ogo
ang
s.Dom
angk
M.Cow
g.w.
s.Am.S
niemR
M.Was
niemR
M.Was
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
geoR
s.Ine
geoR
s.Ine
ang
M.N-G
ang
M.N-G
mat
J.Pob
mat
J.Pob
przyr
Ag.Ko
przyr
Ag.Ko
angk
M.Cow
ang
M.Tru
Cz bioR
M.Wiś
bioR
M.Wiś
pol
M.Grz
pol
M.Grz
wdż
A.Nie
mat
An.Ko
mat
An.Ko
histR
s.Bea
cheR
Ag.Ko
cheR
Ag.Ko
wosR
M.W-S
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
matR
An.Ko
wosR
M.W-S
wosR
M.W-S
 
 
 
 
mat
J.Pob
mat
J.Pob
Hp2
A.Sta
 
 
 
 
Pi bioR
M.Wiś
bioR
M.Wiś
wf
P.Żak
niem
M.Was
rel
s.Nat
ang
s.Dom
ang
s.Dom
fizR
L.Ogo
fizR
L.Ogo
 
 
 
 
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
fr
K.Zaw
ang
M.N-G
ang
M.N-G
geoR
s.Ine
geoR
s.Ine
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
niemR
M.Was
 
 

3A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po mat
s.Ann
mat
s.Ann
pol
M.T-K
pol
M.T-K
bio
M.Wiś
ang
M.N-G
ang
M.N-G
polR
M.T-K
polR
M.T-K
fiz
L.Ogo
 
 
angk
M.Cow
ang
E.Las
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
ang
M.Tru
angk
M.Cow
 
 
 
 
Wt bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
g.w.
M.N-G
mat
A.Wie
mat
A.Wie
hist
s.Bea
hist
s.Bea
rel
s.Nat
pol
M.T-K
 
 
 
 
mat
s.Ann
mat
s.Ann
polR
M.T-K
polR
M.T-K
 
 
 
 
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
Śr mat
A.Wie
mat
A.Wie
angk
M.Cow
ang
M.N-G
HiS
A.Sta
pol
M.T-K
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
 
 
mat
s.Ann
mat
s.Ann
ang
E.Las
ang
E.Las
hist
s.Bea
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
Cz mat
s.Ann
wf
P.Żak
mat
A.Wie
wdż
A.Nie
ang
M.N-G
pol
M.T-K
rel
s.Nat
che
Ag.Ko
geo
s.Ine
geo
s.Ine
 
 
mat
s.Ann
ang
E.Las
geo
s.Ine
 
 
ang
M.Tru
 
 
Pi che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
bio
M.Wiś
ang
M.N-G
HiS
A.Sta
wf
P.Żak
wf
P.Żak
 
 
 
 
 
 
 
 
geo
s.Ine
geo
s.Ine
ang
E.Las
hist
s.Bea
 
 
 
 
ang
M.Tru
 
 

3B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po mat
s.Ann
mat
s.Ann
pol
M.Grz
wdż
A.Nie
bio
M.Wiś
ang
M.N-G
ang
M.N-G
polR
M.T-K
polR
M.T-K
fiz
L.Ogo
 
 
fr
K.Zaw
angk
M.Cow
ang
E.Las
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
 
 
ang
M.Tru
angk
M.Cow
 
 
 
 
Wt bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
rel
s.Nat
mat
A.Wie
mat
A.Wie
polR
M.T-K
polR
M.T-K
g.w.
M.Grz
pol
M.Grz
 
 
 
 
mat
s.Ann
mat
s.Ann
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
Śr mat
A.Wie
mat
A.Wie
angk
M.Cow
ang
M.N-G
HiS
A.Sta
pol
M.Grz
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
 
 
mat
s.Ann
mat
s.Ann
ang
E.Las
ang
E.Las
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
Cz mat
s.Ann
wf
P.Żak
mat
A.Wie
rel
s.Nat
ang
M.N-G
pol
M.Grz
pol
M.Grz
che
Ag.Ko
geo
s.Ine
geo
s.Ine
 
 
mat
s.Ann
ang
E.Las
geo
s.Ine
 
 
ang
M.Tru
 
 
Pi che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
bio
M.Wiś
ang
M.N-G
HiS
A.Sta
wf
P.Żak
wf
P.Żak
 
 
 
 
 
 
 
 
geo
s.Ine
geo
s.Ine
fr
K.Zaw
ang
E.Las
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru

1C (pre-IB)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po z.ped
N.Gra
bio
M.Jur
fiz
L.Ogo
wf
M.Dyn
wok
I.K-J
pol
I.K-J
wos
M.W-S
mat
An.Ko
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt pol
I.K-J
ang
E.Las
ang
E.Las
che
A.K-M
pp
E.Miż
wok
I.K-J
niem
M.Was
niem
M.Was
 
 
 
 
 
 
ang
s.Dom
ang
s.Dom
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
fr
R.Ste
fr
R.Ste
Śr g.w.
A.K-M
ang
E.Las
edb
s.Fi.K
mat
An.Ko
mat
An.Ko
hist
K.A-J
pp
E.Miż
pol
I.K-J
pol
I.K-J
 
 
 
 
ang
s.Dom
mat
A.Wie
mat
A.Wie
Cz hist
K.A-J
wf
M.Dyn
wf
M.Dyn
niem
M.Was
rel
o.Ben
rel
o.Ben
ang
E.Las
geo
E.W-Z
mat
An.Ko
 
 
 
 
niem
I.K-S
ang
s.Dom
mat
A.Wie
fr
R.Ste
 
 
 
 
Pi ang
E.Las
ang
E.Las
edb
s.Fi.K
inf
M.Ost
mat
An.Ko
geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Dom
ang
s.Dom
mat
A.Wie

2C (1 IB)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
A.K-M
che
A.K-M
ang
M.Tru
ang
M.Tru
niem
I.K-S
niem
I.K-S
bio
M.Jur
bio
M.Jur
hist
K.A-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
ang
E.Las
ang
E.Las
maths
An.Ko
maths
An.Ko
Wt b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
pol
I.K-J
g.w.
I.K-J
tok
M.Tru
tok
M.Tru
ang
M.Tru
ang
M.Tru
fr
R.Ste
hist
K.A-J
hist
K.A-J
che
A.K-M
che
A.K-M
ang
E.Las
ang
E.Las
mat
An.Ko
mat
T.Lec
mat
T.Lec
 
 
 
 
 
 
Śr geo
E.W-Z
geo
E.W-Z
niem
I.K-S
niem
I.K-S
cas
E.Las
fr
R.Ste
hist
K.A-J
bio
M.Jur
bio
M.Jur
pol
I.K-J
pol
I.K-J
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
che
A.K-M
che
A.K-M
mat
An.Ko
 
 
 
 
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
 
 
Cz geo
E.W-Z
geo
E.W-Z
ang
M.Tru
ang
M.Tru
bio
M.Jur
bio
M.Jur
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
ang
E.Las
ang
E.Las
mat
T.Lec
mat
T.Lec
Pi mat
T.Lec
mat
T.Lec
rel
o.Ben
rel
o.Ben
tok
M.Tru
fr
R.Ste
fr
R.Ste
 
 
 
 
 
 
 
 
maths
An.Ko
maths
An.Ko
mat
An.Ko
mat
An.Ko

3C (2 IB)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
g.w.
An.Ko
ang
E.Las
ang
E.Las
che
A.K-M
che
A.K-M
mat
An.Ko
mat
An.Ko
 
 
ang
M.Jur
ang
M.Jur
fr
R.Ste
fr
R.Ste
fr.hl
R.Ste
fr.hl
R.Ste
 
 
 
 
ib.bio.sl
M.Wiś
ib.bio.sl
M.Wiś
maths
T.Lec
maths
T.Lec
Wt fiz
L.Ogo
tok
M.Tru
tok
M.Tru
ang
E.Las
ang
E.Las
mat
An.Ko
mat
An.Ko
hist
K.A-J
hist
K.A-J
mat
An.Ko
mat
An.Ko
ang
M.Jur
ang
M.Jur
niem
I.K-S
ib.bio.hl
M.Jur
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
 
 
 
 
ib.bio.hl
M.Jur
ib.geo.hl
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
Śr fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
ib.bio.hl
M.Jur
ib.bio.hl
M.Jur
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
 
 
 
 
hist
K.A-J
hist
K.A-J
ib.geo
E.W-Z
ib.geo
E.W-Z
fr.hl
R.Ste
fr.hl
R.Ste
Cz ang
E.Las
ang
E.Las
hist
K.A-J
hist
K.A-J
che
A.K-M
che
A.K-M
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
mat
An.Ko
mat
An.Ko
ang
M.Jur
ang
M.Jur
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
fr
R.Ste
fr
R.Ste
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
 
 
ib.bio.sl
M.Wiś
ib.bio.sl
M.Wiś
fr.hl
R.Ste
fr.hl
R.Ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ib.bio.hl
M.Jur
ib.bio.hl
M.Jur
 
 
Pi che
A.K-M
che
A.K-M
mat
An.Ko
mat
An.Ko
rel
o.Ben
rel
o.Ben
ib.geo
E.W-Z
ib.geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
niem
I.K-S
maths
T.Lec
maths
T.Lec