Oddziały (klasy)

1A SP

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
wf
N.Kuz
203
fr
D.Duk
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
ang
I.Sul
203
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
rel
s.Ang
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
ang
I.Sul
203
rel
s.Ang
203
tan
N.Kuz
s.gim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
fr
D.Duk
203
ang
I.Sul
203
ei
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
bas.d
N.Kuz
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
em
s.Kar
203
ang
I.Sul
203
ang
I.Sul
203
ew
s.Sar
203
ew
s.Sar
203
wf
N.Kuz
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1B SP

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
rel
s.Ang
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
ang
I.Sul
204
wf
Ł.Ban
s.gim
ang
I.Sul
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
fr
D.Duk
204
rel
s.Ang
204
ang
I.Sul
204
tan
N.Kuz
s.gim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
ang
I.Sul
204
em
s.Kar
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
bas.d
N.Kuz
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
ang
I.Sul
204
ew
A.Bie
204
ew
A.Bie
204
wf
Ł.Ban
s.gim
fr
D.Duk
204
ei
A.Bie
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3A SP

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
rel
s.Fi.Z
201
em
s.Kar
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
ang
I.Sul
202
ang
I.Sul
202
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
tan
N.Kuz
ei
s.Nik
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
rel
s.Fi.Z
201
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
fr
D.Duk
202
wf
N.Kuz
s.gim
ang
I.Sul
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
ang
I.Sul
202
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
bas.d
N.Kuz
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
ew
s.Nik
202
ang
I.Sul
202
wf
N.Kuz
fr
D.Duk
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4A SP

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po inf
G.Dro
304
pol
s.Am.L
201
mat
J.Pob
201
fr
D.Duk
201
przyr
A.Kli
201
tech
I.Skr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt pol
s.Am.L
201
rel
s.Fi.Z
201
mat
J.Pob
201
ang
M.Buc
201
ang
M.Buc
201
pla
I.Skr
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr fr
D.Duk
201
muz
s.Kar
świet.
ang
M.Buc
201
rel
s.Fi.Z
201
wf
D.Kru
mat
J.Pob
201
hist
A.Sta
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz angk
M.Ban
201
pol
s.Am.L
201
pol
s.Am.L
201
mat
J.Pob
201
g.w.
s.Fi.Z
bas.d
N.Kuz
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi z.ped
s.Am.S
201
ang
M.Buc
201
przyr
A.Kli
201
mat
J.Pob
201
wf
D.Kru
pol
s.Am.L
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5A SP

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po z.ped
s.Am.S
215a
przyr
A.Kli
215a
przyr
A.Kli
215a
mat
J.Pob
215a
mat
J.Pob
215a
zkom
G.Dro
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt pol
J.H-G
215a
pol
J.H-G
215a
ang
M.Buc
215a
z.tech
I.Skr
301
pla
I.Skr
301
rel
s.Ang
215a
hist
A.Sta
215a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ang
M.Buc
215a
ang
M.Buc
215a
fr
D.Duk
215a
pol
J.H-G
215a
mat
J.Pob
215a
wf
D.Kru
rel
s.Ang
215a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz muz
s.Kar
świet.
pol
J.H-G
215a
mat
J.Pob
215a
g.w.
J.H-G
215a
angk
M.Ban
215a
bas.d
N.Kuz
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi ang
M.Buc
215a
pol
J.H-G
215a
wf
D.Kru
fr
D.Duk
215a
przyr
A.Kli
404
mat
J.Pob
215a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7A Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po bio
A.Kli
219
niem
M.Was
218
pol
s.Eli
310
muz
s.Kar
świet.
fiz
L.Ogo
408
wf
D.Kru
s.gim
mat
J.Pob
310
mat
J.Pob
310
rel
s.Ang
218
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
fr
M.Trę
409
fr
M.Wal
301
fr
D.Duk
314
Wt inf
G.Dro
304
mat
J.Pob
218
pla
I.Skr
301
geo
s.Ine
303
che
A.K-M
406
pol
s.Eli
310
ang
A.Kan
311
ang
A.Kan
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
405
ang
s.Jud
309
ang
K.A-J
218
angk
M.Ban
405
Śr g.w.
M.Was
218
niem
M.Was
218
wf
D.Kru
ang
A.Kan
301
ang
A.Kan
301
che
A.K-M
406
mat
J.Pob
219
fiz
L.Ogo
408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
fr
M.Trę
409
ang
K.A-J
218
ang
K.A-J
218
fr
M.Wal
314
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
302
 
 
 
 
 
 
Cz pol
s.Eli
310
pol
s.Eli
310
angk
M.Ban
314
hist
A.Sta
302
bas.d
N.Kuz
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
z.ped
s.Am.S
218
geo
s.Ine
313
rel
s.Ang
218
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
309
ang
K.A-J
218
Pi hist
A.Sta
303
mat
J.Pob
303
ang
A.Kan
301
pol
s.Eli
310
niem
M.Was
113
bio
A.Kli
406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
309
niem
I.K-S
405
ang
K.A-J
218
fr
M.Trę
409
 
 
 
fr
M.Wal
218
 
 
 
fr
D.Duk
215a

7B Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po hist
s.Bea
niem
M.Was
218
geo
s.Ine
bio
A.Kli
309
pol
s.Eli
310
che
A.K-M
406
pla
I.Skr
301
rel
s.Ang
218
wf
D.Kru
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
fr
M.Trę
409
fr
M.Wal
301
fr
D.Duk
314
Wt mat
A.Wie
219
inf
G.Dro
304
pol
s.Eli
310
pol
s.Eli
310
hist
s.Bea
303
che
A.K-M
406
ang
A.Kan
311
ang
A.Kan
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
405
ang
s.Jud
309
ang
K.A-J
218
angk
M.Ban
405
Śr muz
s.Kar
świet.
niem
M.Was
218
pol
s.Eli
310
ang
A.Kan
301
ang
A.Kan
301
mat
A.Wie
219
wf
D.Kru
g.w.
A.Wie
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
fr
M.Trę
409
ang
K.A-J
218
ang
K.A-J
218
fr
M.Wal
314
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
302
 
 
 
 
 
 
Cz mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
angk
M.Ban
314
bas.d
D.Kru
Basd
bas
D.Kru,Ł.Ban
bas
z.ped
s.Am.S
201
fiz
L.Ogo
408
rel
s.Ang
218
geo
s.Ine
313
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
309
ang
K.A-J
218
Pi mat
A.Wie
219
fiz
L.Ogo
408
ang
A.Kan
301
bio
A.Kli
313
niem
M.Was
113
pol
s.Eli
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
309
niem
I.K-S
405
ang
K.A-J
218
fr
M.Trę
409
 
 
 
fr
M.Wal
218
 
 
 
fr
D.Duk
215a

2A Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wdż
A.Nie
302
bio
s.Fi.K
404
fiz
L.Ogo
408
rel
s.Fi.Z
314
inf
G.Dro
304
wf
Ł.Ban
niem
M.Was
218
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
301
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
301
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
218
wf
D.Kru
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
fr
M.Trę
409
 
 
 
fr
M.Wal
309
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
świet.
 
 
 
Wt mat
J.Gaj
214
angk
M.Ban
306
geo
s.Ine
313
wf
Ł.Ban
s.gim
pol
J.H-G
310
che
Ag.Ko
409
g.w.
M.Trę
409
reed
J.Gaj
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
311
Śr bio
s.Fi.K
404
pol
J.H-G
309
pol
J.H-G
309
hist
A.Sta
314
mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
wf
Ł.Ban
świet.
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
113
wf
D.Kru
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
s.gim
fr
M.Trę
409
 
 
 
fr
M.Wal
i308
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 
Cz mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
wos
M.W-S
301
ang
A.Kan
214
ang
A.Kan
214
rel
s.Fi.Z
314
pol
J.H-G
409
che
Ag.Ko
406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
313
ang
M.N-G
311
Pi pol
J.H-G
310
hist
A.Sta
214
wf
Ł.Ban
s.gim
niem
M.Was
218
ang
A.Kan
301
geo
s.Ine
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
113
wf
D.Kru
ang
M.N-G
311
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
s.gim
 
 
 
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
219
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 
 
 
 

2B Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po rel
s.Fi.Z
314
pol
s.Eli
310
che
Ag.Ko
406
wos
M.W-S
219
hist
s.Bea
303
wf
Ł.Ban
niem
M.Was
218
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
301
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
301
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
218
wf
D.Kru
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
fr
M.Trę
409
 
 
 
fr
M.Wal
309
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
świet.
 
 
 
Wt rel
s.Fi.Z
314
wdż
A.Nie
309
wf
Ł.Ban
świet.
inf
G.Dro
304
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
pol
s.Eli
310
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
409
angk
M.Ban
405
angk
M.Ban
405
ang
K.A-J
218
Śr mat
A.Wie
219
pol
s.Eli
310
hist
s.Bea
303
geo
E.W-Z
313
bio
M.Jur
404
ang
s.Jud
309
wf
Ł.Ban
świet.
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
301
niem
M.Was
113
wf
D.Kru
ang
K.A-J
218
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
s.gim
 
 
 
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
i308
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 
Cz ang
s.Jud
309
angk
M.Ban
314
pol
s.Eli
310
pol
s.Eli
310
bio
M.Jur
404
geo
E.W-Z
310
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
409
ang
A.Kan
409
ang
K.A-J
218
ang
K.A-J
218
Pi ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
wf
Ł.Ban
s.gim
niem
M.Was
218
g.w.
s.Eli
310
fiz
L.Ogo
408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
301
ang
A.Kan
301
niem
M.Was
113
wf
D.Kru
ang
K.A-J
218
ang
K.A-J
218
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
s.gim
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
219
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 

2C Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po fiz
L.Ogo
408
che
A.K-M
214
inf
G.Dro
304
bio
M.Jur
404
wos
M.W-S
219
wf
Ł.Ban
niem
M.Was
218
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
301
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
301
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
218
wf
D.Kru
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
fr
M.Trę
409
 
 
 
fr
M.Wal
309
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
świet.
 
 
 
Wt wdż
A.Nie
309
geo
E.W-Z
313
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
wf
Ł.Ban
s.gim
bio
M.Jur
404
pol
J.H-G
309
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
409
angk
M.Ban
405
angk
M.Ban
405
ang
K.A-J
218
Śr rel
s.Fi.Z
303
hist
A.Sta
303
geo
E.W-Z
313
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
ang
s.Jud
309
wf
Ł.Ban
świet.
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
301
niem
M.Was
113
wf
D.Kru
ang
K.A-J
218
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
s.gim
 
 
 
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
i308
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 
Cz ang
s.Jud
309
angk
M.Ban
314
mat
A.Wie
219
g.w.
s.Jud
309
pol
J.H-G
409
pol
J.H-G
409
hist
A.Sta
309
rel
s.Fi.Z
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
409
ang
A.Kan
409
ang
K.A-J
218
ang
K.A-J
218
Pi ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
wf
Ł.Ban
s.gim
niem
M.Was
218
pol
J.H-G
309
pol
J.H-G
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
301
ang
A.Kan
301
niem
M.Was
113
wf
D.Kru
ang
K.A-J
218
ang
K.A-J
218
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban
s.gim
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
219
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 

3A Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po bio
s.Fi.K
404
fiz
L.Ogo
408
rel
s.Fi.Z
219
wf
Ł.Ban
che
Ag.Ko
406
hist
s.Bea
310
wos
M.W-S
113
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
 
 
 
niem
I.K-S
405
fr
M.Wal
301
 
 
 
niem
M.Was
218
 
 
 
Wt wf
Ł.Ban
g.w.
J.Gaj
214
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
rel
s.Fi.Z
314
mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
pol
J.H-G
314
reed
J.Gaj
214
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
409
ang
A.Kan
409
Śr pol
J.H-G
309
bio
s.Fi.K
404
geo
s.Ine
302
fr
M.Trę
409
hist
s.Bea
303
wf
Ł.Ban
świet.
mat
J.Gaj
214
ang
E.Las
i309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
fr
M.Trę
409
ang
A.Kan
301
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
 
 
 
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
i308
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
113
 
 
 
Cz pol
J.H-G
302
wos
M.W-S
301
mat
J.Gaj
214
hist
s.Bea
303
geo
s.Ine
313
ang
E.Las
i309
che
Ag.Ko
406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
214
Pi fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban
pol
J.H-G
214
pol
J.H-G
214
fiz
L.Ogo
408
mat
J.Gaj
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
219
 
 
 
niem
M.Was
113

3B Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po bio
M.Jur
409
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
wf
Ł.Ban
che
A.K-M
214
mat
A.Nał
219
mat
A.Nał
219
fr
M.Trę
409
fiz
L.Ogo
408
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
i308
ang
M.Tru
i308
fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
218
 
 
 
Wt mat
A.Nał
302
wf
Ł.Ban
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
wos
M.W-S
215a
geo
E.W-Z
313
rel
s.Fi.Z
314
pol
s.Eli
310
hist
A.Sta
303
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
113
angk
M.Ban
306
angk
M.Ban
306
ang
s.Jud
309
Śr pol
s.Eli
310
mat
A.Nał
306
rel
s.Fi.Z
314
fr
M.Trę
409
fiz
L.Ogo
408
wf
Ł.Ban
świet.
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
fr
M.Trę
409
ang
M.Tru
310
ang
M.Tru
310
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
i308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
Cz mat
A.Nał
215a
hist
A.Sta
303
che
A.K-M
406
wos
M.W-S
301
g.w.
I.K-S
405
angk
M.Ban
215a
pol
s.Eli
310
pol
s.Eli
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
113
ang
s.Jud
309
Pi fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban
pol
s.Eli
310
hist
A.Sta
302
geo
E.W-Z
313
bio
M.Jur
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
219
 
 
 
niem
M.Was
113

3C Gim

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
A.K-M
214
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
wf
Ł.Ban
bio
M.Jur
404
fiz
L.Ogo
408
pol
s.Am.L
306
fr
M.Trę
409
mat
A.Nał
219
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
i308
ang
M.Tru
i308
fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
niem
I.K-S
405
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
218
 
 
 
Wt geo
E.W-Z
313
mat
A.Nał
302
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
wf
Ł.Ban
s.gim
rel
s.Fi.Z
314
wos
M.W-S
219
pol
s.Am.L
409
pol
s.Am.L
409
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
113
angk
M.Ban
306
angk
M.Ban
306
ang
s.Jud
309
Śr mat
A.Nał
306
pol
s.Am.L
406
g.w.
s.Am.L
405
fr
M.Trę
409
hist
A.Sta
313
wf
Ł.Ban
świet.
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
fr
M.Trę
409
ang
M.Tru
310
ang
M.Tru
310
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
ang
s.Jud
309
ang
s.Jud
309
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
i308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
Cz hist
A.Sta
303
mat
A.Nał
302
mat
A.Nał
302
che
A.K-M
406
wos
M.W-S
301
angk
M.Ban
215a
rel
s.Fi.Z
314
fiz
L.Ogo
408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
113
ang
s.Jud
309
Pi fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban
hist
A.Sta
302
bio
M.Jur
406
pol
s.Am.L
406
geo
E.W-Z
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
fr
M.Trę
409
wf
Ł.Ban,D.Kru
s.gim
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
219
 
 
 
niem
M.Was
113

1A LO

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po niem
M.Was
218
pol
M.T-K
302
pol
M.T-K
302
angk
M.Cow
313
wdż
A.Nie
302
wok
M.Grz
303
wf
M.Dyn
s.gim
hist
s.Bea
314
kwb
E.Miż
i305
kwb
E.Miż
i305
 
 
 
niem
I.K-S
405
ang
M.N-G
311
fr
D.Duk
309
ang
M.Tru
i308
Wt edb
s.Fi.K
404
wf
M.Dyn
s.gim
inf
G.Dro
304
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
pol
M.T-K
302
che
Ag.Ko
406
wos
M.W-S
218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
mat
J.Pob
218
mat
J.Pob
218
Śr g.w.
M.T-K
302
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
wf
M.Dyn
rel
s.Nat
314
pol
M.T-K
302
fiz
L.Ogo
408
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
311
angk
M.Cow
214
mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
angk
M.Cow
214
ang
M.Tru
301
mat
J.Pob
218
mat
J.Pob
311
Cz z.ped
N.Gra
314
edb
s.Fi.K
404
niem
M.Was
113
niem
M.Was
113
rel
s.Nat
314
geo
s.Ine
313
hist
s.Bea
303
pol
M.T-K
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
fr
D.Duk
409
fr
D.Duk
409
Pi ang
A.Arc
302
ang
A.Arc
302
pp
E.Miż
303
pp
E.Miż
303
mat
An.Ko
i305
bio
M.Wiś
404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
mat
J.Gaj
214
ang
M.Tru
i305
ang
M.Tru
i305
mat
J.Pob
303

1B LO

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po pol
M.Grz
303
pol
M.Grz
303
rel
s.Nat
314
angk
M.Cow
313
niem
M.Was
218
wf
M.Dyn
inf
G.Dro
304
fiz
L.Ogo
408
kwb
E.Miż
i305
kwb
E.Miż
i305
 
 
 
ang
M.N-G
311
fr
M.Wal
301
ang
M.Tru
i308
 
 
 
Wt wf
M.Dyn
s.gim
edb
s.Fi.K
404
pol
M.Grz
303
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
wdż
A.Nie
404
pp
E.Miż
303
pp
E.Miż
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
mat
J.Pob
218
mat
J.Pob
218
Śr g.w.
s.Am.S
314
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
hist
s.Bea
303
niem
M.Was
113
rel
s.Nat
314
wok
M.Grz
303
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
311
angk
M.Cow
214
fr
M.Wal
i308
mat
J.Gaj
214
mat
J.Gaj
214
angk
M.Cow
214
ang
M.Tru
301
 
 
 
mat
J.Pob
218
mat
J.Pob
311
Cz edb
s.Fi.K
404
wf
M.Dyn
hist
s.Bea
303
pol
M.Grz
218
pol
M.Grz
218
wos
M.W-S
301
geo
s.Ine
313
z.ped
s.Am.S
314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi ang
A.Arc
302
ang
A.Arc
302
che
Ag.Ko
406
bio
M.Wiś
404
mat
An.Ko
i305
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
mat
J.Gaj
214
fr
M.Wal
218
ang
M.Tru
i305
ang
M.Tru
i305
mat
J.Pob
303
 
 
 

2A LO

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
niem
M.Was
218
wdż
A.Nie
310
rel
s.Nat
314
pol
M.T-K
302
ang
M.N-G
311
angk
M.Cow
313
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
 
 
 
geo
s.Ine
313
geo
s.Ine
313
fr
M.Trę
409
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
hist
s.Bea
314
hist
s.Bea
314
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
301
angk
M.Cow
313
ang
M.Tru
214
 
 
 
 
 
 
Wt mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
pol
M.T-K
302
wf
M.Dyn
wf
M.Dyn
g.w.
M.Dyn
311
polR
M.T-K
302
polR
M.T-K
302
bio
M.Wiś
i308
bio
M.Wiś
i308
 
 
 
mat
A.Wie
219
fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
Śr bio
M.Wiś
i305
bio
M.Wiś
i305
niem
M.Was
218
pol
M.T-K
302
pol
M.T-K
302
ang
M.N-G
311
che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
fiz
L.Ogo
408
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
409
angk
M.Cow
215a
geo
s.Ine
313
geo
s.Ine
313
fr
M.Wal
311
ang
M.Tru
310
 
 
 
 
 
 
Cz ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
wf
M.Dyn
rel
s.Nat
314
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
pol
M.T-K
302
HiS
A.Sta
303
polR
M.T-K
302
polR
M.T-K
302
 
 
 
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
hist
s.Bea
i306
che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
ang
M.Tru
405
ang
M.Tru
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi fiz
L.Ogo
408
bio
M.Wiś
404
ang
M.N-G
311
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
HiS
A.Sta
302
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przyr
A.Kli
i308
przyr
A.Kli
i308
ang
E.Las
i309
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
hist
s.Bea
i309
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
i308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
218

2B LO

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
niem
M.Was
218
wf
M.Dyn
wf
M.Dyn
wdż
A.Nie
314
ang
M.N-G
311
angk
M.Cow
313
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
 
 
 
geo
s.Ine
313
geo
s.Ine
313
fr
M.Trę
409
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
hist
s.Bea
314
hist
s.Bea
314
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
301
angk
M.Cow
313
ang
M.Tru
214
 
 
 
 
 
 
Wt mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
rel
s.Nat
314
pol
M.Grz
302
pol
M.Grz
302
g.w.
s.Bea
303
polR
M.T-K
302
polR
M.T-K
302
bio
M.Wiś
i308
bio
M.Wiś
i308
 
 
 
mat
A.Wie
219
fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
Śr bio
M.Wiś
i305
bio
M.Wiś
i305
niem
M.Was
218
pol
M.Grz
306
pol
M.Grz
306
ang
M.N-G
311
che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
fiz
L.Ogo
408
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
409
angk
M.Cow
215a
geo
s.Ine
313
geo
s.Ine
313
fr
M.Wal
311
ang
M.Tru
310
 
 
 
 
 
 
Cz ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
pol
M.Grz
313
wf
M.Dyn
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
rel
s.Nat
311
HiS
A.Sta
303
polR
M.T-K
302
polR
M.T-K
302
 
 
 
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
hist
s.Bea
i306
che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
ang
M.Tru
405
ang
M.Tru
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi fiz
L.Ogo
408
bio
M.Wiś
404
ang
M.N-G
311
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
HiS
A.Sta
302
niem
M.Was
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przyr
A.Kli
i308
przyr
A.Kli
i308
ang
E.Las
i309
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
hist
s.Bea
i309
fr
M.Trę
409
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
i308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Wal
218

3A LO

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wos
M.W-S
113
wos
M.W-S
113
wf
M.Dyn
s.gim
pol
M.T-K
302
angk
M.Cow
313
ang
M.N-G
311
matur
X
302
matur
X
302
matur
X
302
matur
X
302
 
 
 
bio
M.Wiś
i305
bio
M.Wiś
i305
ang
E.Las
i309
angk
M.Cow
313
 
 
 
 
 
 
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
Wt polR
M.Grz
303
polR
M.Grz
303
wdż
A.Nie
309
rel
s.Nat
314
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
wf
M.Dyn
hist
s.Bea
i305
che
Ag.Ko
408
wos
M.W-S
215a
 
 
 
geo
s.Ine
i306
geo
s.Ine
i306
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
bio
M.Wiś
i308
wos
M.W-S
215a
Śr geo
s.Ine
313
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
hist
s.Bea
i304
pol
M.T-K
302
pol
M.T-K
302
che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
 
 
 
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
HiS
A.Sta
303
h.szR
A.Sta
303
h.szR
A.Sta
303
 
 
 
 
 
 
ang
A.Arc
113
angk
M.Cow
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
pol
M.T-K
302
pol
M.T-K
302
wf
M.Dyn
s.gim
rel
s.Nat
311
polR
M.Grz
i308
polR
M.Grz
i308
 
 
 
niem
M.Was
113
niem
M.Was
113
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
bio
M.Wiś
404
bio
M.Wiś
404
 
 
 
 
 
 
ang
A.Arc
306
ang
A.Arc
306
 
 
 
 
 
 
Pi che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
hist
s.Bea
i304
g.w.
A.Arc
113
hist
s.Bea
i309
mat
A.Wie
219
h.szR
A.Sta
310
h.szR
A.Sta
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geo
s.Ine
i304
geo
s.Ine
i304
bio
M.Wiś
404
HiS
A.Sta
302
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
przyr
A.Kli
i308
przyr
A.Kli
i308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3B LO

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wos
M.W-S
113
wos
M.W-S
113
pol
M.Grz
303
pol
M.Grz
303
angk
M.Cow
313
ang
M.N-G
311
matur
X
302
matur
X
302
matur
X
302
matur
X
302
 
 
 
bio
M.Wiś
i305
bio
M.Wiś
i305
ang
E.Las
i309
angk
M.Cow
313
 
 
 
 
 
 
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
Wt fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
wf
M.Dyn
wdż
A.Nie
405
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
g.w.
s.Ann
i308
hist
s.Bea
i305
che
Ag.Ko
408
wos
M.W-S
215a
 
 
 
polR
M.Grz
303
polR
M.Grz
303
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
bio
M.Wiś
i308
wos
M.W-S
215a
fr
M.Trę
405
geo
s.Ine
i306
geo
s.Ine
i306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
405
 
 
 
Śr fiz
L.Ogo
408
mat
A.Wie
219
mat
A.Wie
219
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
hist
s.Bea
i304
rel
s.Nat
314
pol
M.Grz
303
che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
 
 
 
geo
s.Ine
313
mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
HiS
A.Sta
303
h.szR
A.Sta
303
h.szR
A.Sta
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Arc
113
angk
M.Cow
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz mat
s.Ann
i308
mat
s.Ann
i308
ang
M.N-G
311
ang
M.N-G
311
wf
M.Dyn
wf
M.Dyn
s.gim
pol
M.Grz
i308
pol
M.Grz
i308
polR
M.Grz
i308
polR
M.Grz
i308
 
 
 
fr
M.Trę
i306
fr
M.Trę
i306
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
bio
M.Wiś
404
bio
M.Wiś
404
niem
M.Was
113
niem
M.Was
113
ang
A.Arc
306
ang
A.Arc
306
 
 
 
 
 
 
Pi che
Ag.Ko
406
che
Ag.Ko
406
hist
s.Bea
i304
rel
s.Nat
309
hist
s.Bea
i309
mat
A.Wie
219
fiz
L.Ogo
408
h.szR
A.Sta
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geo
s.Ine
i304
geo
s.Ine
i304
bio
M.Wiś
404
HiS
A.Sta
302
mat
s.Ann
i308
h.szR
A.Sta
310
przyr
A.Kli
i308
przyr
A.Kli
i308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
s.Ann
i308

1C (pre-IB)

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wf
M.Dyn
s.gim
wf
M.Dyn
s.gim
pp
E.Miż
306
pp
E.Miż
306
niem
I.K-S
405
ang
E.Las
i309
mat
An.Ko
i305
hist
K.A-J
306
kwb
E.Miż
i305
kwb
E.Miż
i305
 
 
 
fr
M.Wal
301
ang
M.Tru
214
mat
T.Lec
309
fr
R.Ste
i304
 
 
 
 
 
 
Wt ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
edb
s.Fi.K
404
che
A.K-M
406
pol
I.K-J
306
fiz
L.Ogo
408
geo
E.W-Z
313
wok
I.K-J
306
mat
An.Ko
i305
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
113
ang
M.Tru
113
mat
T.Lec
218
Śr inf
G.Dro
304
ang
E.Las
i309
wf
M.Dyn
mat
An.Ko
i305
niem
I.K-S
405
geo
E.W-Z
313
hist
K.A-J
218
bio
M.Jur
404
z.ped
N.Gra
218
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
301
mat
T.Lec
i308
fr
M.Wal
i308
 
 
 
 
 
 
fr
R.Ste
i304
Cz wos
M.W-S
301
che
A.K-M
406
edb
s.Fi.K
404
mat
An.Ko
i305
pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
ang
E.Las
i309
g.w.
I.K-J
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
T.Lec
i308
ang
M.Tru
113
Pi rel
s.Mał
314
rel
s.Mał
314
pol
I.K-J
306
ang
E.Las
i309
wok
I.K-J
306
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
306
fr
M.Wal
218
 
 
 
fr
R.Ste
i304

1IB 2c

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
che
A.K-M
214
che
A.K-M
214
mat
T.Lec
309
hist
K.A-J
i308
hist
K.A-J
i308
b&m
E.Miż
i306
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
 
 
 
ib.bio.sl
M.Wiś
i305
fr
R.Ste
i304
maths
An.Ko
i305
b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
 
 
 
ib.bio.sl
M.Wiś
i305
 
 
 
fr.hl
R.Ste
i304
fr.hl
R.Ste
i304
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
maths
An.Ko
i305
maths
An.Ko
i305
fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
che
A.K-M
406
che
A.K-M
406
mat
T.Lec
218
mat
T.Lec
218
fr.hl
R.Ste
i304
fr.hl
R.Ste
i304
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
ib.geo
E.W-Z
313
ib.geo
E.W-Z
313
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
ib.bio.hl
M.Jur
403
ib.bio.hl
M.Jur
403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr hist
K.A-J
i306
fiz
L.Ogo
408
cas
E.Las
i309
tok
M.Tru
310
tok
M.Tru
310
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
che
A.K-M
403
che
A.K-M
403
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
hist
K.A-J
i306
ang
A.Arc
306
ang
A.Arc
306
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
ib.bio.hl
M.Jur
404
ib.bio.hl
M.Jur
404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ib.geo
E.W-Z
306
ib.geo
E.W-Z
306
 
 
 
 
 
 
Cz mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
tok
M.Tru
i305
fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
fr
R.Ste
i304
ib.bio.sl
M.Wiś
404
pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
 
 
 
niem
I.K-S
i304
niem
I.K-S
i304
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
fr.hl
R.Ste
i304
ib.bio.sl
M.Wiś
404
ib.geo.hl
E.W-Z
313
ib.geo.hl
E.W-Z
313
 
 
 
fr.hl
R.Ste
i304
ib.bio.hl
M.Jur
403
ib.bio.hl
M.Jur
201
Pi pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
rel
s.Mał
314
g.w.
An.Ko
i305
rel
s.Mał
314
mat
T.Lec
311
b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
 
 
 
 
 
 
maths
An.Ko
i305
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
 
 
 
fr
R.Ste
i304
fr
R.Ste
i304

2IB 3C

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
tok
M.Tru
214
mat
An.Ko
i305
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
maths
T.Lec
309
mat
T.Lec
309
mat
T.Lec
309
Wt che
A.K-M
406
che
A.K-M
406
che
A.K-M
406
ib.geo
E.W-Z
313
ib.geo
E.W-Z
313
pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
fr.ab
R.Ste
i304
fr.ab
R.Ste
i304
Śr ang
A.Arc
113
bio
M.Jur
403
bio
M.Jur
403
bio
M.Jur
403
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
g.w.
A.K-M
404
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
 
 
 
 
 
 
ang
E.Las
i309
ib.geo.hl
E.W-Z
313
maths
T.Lec
i306
maths
T.Lec
i306
mat
T.Lec
i308
mat
T.Lec
i308
Cz pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
bio
M.Jur
403
bio
M.Jur
403
ang
A.Arc
113
mat
An.Ko
i305
che
A.K-M
403
che
A.K-M
403
che
A.K-M
403
 
 
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
i304
ib.geo.hl
E.W-Z
i304
ang
E.Las
i309
maths
T.Lec
i306
fr.ab
R.Ste
i304
fr.ab
R.Ste
i304
Pi b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
bio
M.Jur
403
rel
s.Mał
314
hist
K.A-J
i306
rel
s.Mał
314
tok
M.Tru
219
 
 
 
mat
T.Lec
311
 
 
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
313
mat
T.Lec
403

2IB 3D

Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
tok
M.Tru
214
mat
An.Ko
i305
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
lit.
E.Las
i309
lit.
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
ang
E.Las
i309
maths
T.Lec
309
mat
T.Lec
309
mat
T.Lec
309
Wt niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
che
A.K-M
406
ib.geo
E.W-Z
313
ib.geo
E.W-Z
313
pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
ang
A.Arc
113
ang
A.Arc
113
b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
che
A.K-M
406
che
A.K-M
406
fiz
L.Ogo
408
fr
R.Ste
i304
fr
R.Ste
i304
fr
R.Ste
i304
ang
E.Las
i309
lit.
E.Las
i309
lit.
E.Las
i309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
E.Las
i309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ang
A.Arc
113
bio
M.Jur
403
bio
M.Jur
403
bio
M.Jur
403
mat
An.Ko
i305
mat
An.Ko
i305
g.w.
M.Jur
403
hist
K.A-J
i306
hist
K.A-J
i306
niem
I.K-S
405
 
 
 
ang
E.Las
i309
ib.geo.hl
E.W-Z
313
fiz
L.Ogo
408
fiz
L.Ogo
408
maths
T.Lec
i306
maths
T.Lec
i306
fr
R.Ste
i304
fr
R.Ste
i304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
T.Lec
i308
mat
T.Lec
i308
Cz pol
I.K-J
306
pol
I.K-J
306
bio
M.Jur
403
bio
M.Jur
403
ang
A.Arc
113
mat
An.Ko
i305
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
niem
I.K-S
405
 
 
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
i304
ib.geo.hl
E.W-Z
i304
ang
E.Las
i309
maths
T.Lec
i306
che
A.K-M
403
che
A.K-M
403
che
A.K-M
403
Pi b&m
E.Miż
i306
b&m
E.Miż
i306
bio
M.Jur
403
rel
s.Mał
314
hist
K.A-J
i306
rel
s.Mał
314
tok
M.Tru
219
fiz
L.Ogo
408
mat
T.Lec
311
 
 
 
 
 
 
lit.
E.Las
i309
lit.
E.Las
i309
ib.geo.hl
E.W-Z
313
fr
R.Ste
i304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
T.Lec
403