Oddziały (klasy) - plan od 31 I 2018 r.

1A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
fr
D.Duk
rel
s.Ang
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ang
I.Sul
wf
N.Kuz
wf
N.Kuz
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
rel
s.Ang
ang
I.Sul
tan
N.Kuz
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
ei
s.Sar
ang
I.Sul
fr
D.Duk
ew
s.Sar
ew
s.Sar
bas.d
A.Bie
bas
D.Lac,Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
em
s.Kar
ang
I.Sul
ang
I.Sul
ew
s.Sar
ew
s.Sar
ew
s.Sar
 
 
 
 
 
 
 
 

1B SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
rel
s.Ang
ei
A.Bie
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
rel
s.Ang
ang
I.Sul
ang
I.Sul
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
wf
Ł.Ban
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ang
I.Sul
fr
D.Duk
tan
N.Kuz
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
ang
I.Sul
em
s.Kar
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
bas.d
A.Bie
bas
D.Lac,Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
ew
A.Bie
ew
A.Bie
ew
A.Bie
wf
Ł.Ban
ang
I.Sul
fr
D.Duk
 
 
 
 
 
 
 
 

3A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
rel
s.Fi.Z
em
s.Kar
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
ang
I.Sul
ang
I.Sul
rel
s.Fi.Z
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
fr
D.Duk
tan
N.Kuz
ang
I.Sul
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz ew
s.Nik
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ang
I.Sul
ei
s.Nik
ew
s.Nik
bas.d
A.Bie
bas
D.Lac,Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
fr
D.Duk
ew
s.Nik
ew
s.Nik
ang
I.Sul
wf
N.Kuz
wf
N.Kuz
 
 
 
 
 
 
 
 

4A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po ang
M.Buc
fr
D.Duk
wf
D.Lac
mat
J.Pob
pol
s.Am.L
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt wf
D.Lac
angk
M.Ban
rel
s.Fi.Z
mat
J.Pob
wdż
A.Nie
ang
M.Buc
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr inf
G.Dro
hist
A.Sta
przyr
A.Kli
pol
s.Am.L
g.w.
s.Fi.Z
mat
J.Pob
mat
J.Pob
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz z.ped
s.Am.S
muz
s.Kar
pla
I.Skr
pol
s.Am.L
tech
I.Skr
bas.d
s.Am.L
bas
D.Lac,Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi ang
M.Buc
ang
M.Buc
fr
D.Duk
przyr
A.Kli
mat
J.Pob
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5A SP

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po zkom
G.Dro
ang
M.Buc
ang
M.Buc
przyr
A.Kli
fr
D.Duk
mat
J.Pob
z.tech
I.Skr
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt angk
M.Ban
wdż
A.Nie
pol
J.H-G
pol
J.H-G
ang
M.Buc
rel
s.Ang
mat
J.Pob
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr rel
s.Ang
mat
J.Pob
mat
J.Pob
przyr
A.Kli
pol
J.H-G
pol
J.H-G
hist
A.Sta
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz muz
s.Kar
fr
D.Duk
bas.d
D.Lac,Ł.Ban
bas
D.Lac,Ł.Ban
z.ped
s.Am.S
mat
J.Pob
pla
I.Skr
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi pol
J.H-G
przyr
A.Kli
ang
M.Buc
wf
D.Lac
wf
D.Lac
g.w.
J.H-G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7A Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
A.K-M
fiz
L.Ogo
mat
J.Pob
niem
M.Was
pla
I.Skr
bio
A.Kli
wf
D.Lac
hist
A.Sta
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
D.Duk
Wt muz
s.Kar
wf
D.Lac
rel
s.Ang
pol
s.Eli
pol
s.Eli
ang
A.Kan
ang
A.Kan
geo
s.Ine
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
angk
M.Ban
angk
M.Ban
ang
K.A-J
Śr g.w.
M.Was
niem
M.Was
ang
A.Kan
ang
A.Kan
mat
J.Pob
fiz
L.Ogo
rel
s.Ang
hist
A.Sta
inf
G.Dro
 
 
 
 
niem
I.K-S
ang
s.Jud
ang
s.Jud
fr
M.Trę
ang
K.A-J
ang
K.A-J
fr
K.Zaw
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 
 
Cz angk
M.Ban
ang
A.Kan
pol
s.Eli
bas.d
N.Kuz
bas
D.Lac,Ł.Ban
wdż
A.Nie
mat
J.Pob
mat
J.Pob
geo
s.Ine
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
ang
K.A-J
ang
K.A-J
Pi pol
s.Eli
pol
s.Eli
bio
A.Kli
niem
M.Was
che
A.K-M
mat
J.Pob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
D.Duk

7B Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po pol
s.Eli
pol
s.Eli
che
A.K-M
niem
M.Was
bio
A.Kli
mat
A.Wie
mat
A.Wie
hist
s.Bea
geo
s.Ine
 
 
 
 
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
D.Duk
Wt pol
s.Eli
pol
s.Eli
fiz
L.Ogo
rel
s.Ang
wf
D.Lac
ang
A.Kan
ang
A.Kan
inf
G.Dro
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
angk
M.Ban
angk
M.Ban
ang
K.A-J
Śr g.w.
A.Wie
niem
M.Was
ang
A.Kan
ang
A.Kan
bio
A.Kli
mat
A.Wie
fiz
L.Ogo
rel
s.Ang
geo
s.Ine
 
 
 
 
niem
I.K-S
ang
s.Jud
ang
s.Jud
fr
M.Trę
ang
K.A-J
ang
K.A-J
fr
K.Zaw
 
 
 
 
fr
D.Duk
 
 
 
 
Cz angk
M.Ban
ang
A.Kan
che
A.K-M
mat
A.Wie
bas.d
N.Kuz
bas
D.Lac,Ł.Ban
wdż
A.Nie
pla
I.Skr
 
 
 
 
 
 
ang
s.Jud
ang
s.Jud
ang
K.A-J
ang
K.A-J
Pi muz
s.Kar
hist
s.Bea
wf
D.Lac
niem
M.Was
mat
A.Wie
pol
s.Eli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
D.Duk

2A Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po niem
M.Was
niem
M.Was
bio
s.Fi.K
che
Ag.Ko
fiz
L.Ogo
geo
s.Ine
hist
A.Sta
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
 
 
 
 
wf
D.Lac
wf
D.Lac
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
Wt inf
G.Dro
pol
J.H-G
mat
J.Gaj
niem
M.Was
ang
A.Kan
fiz
L.Ogo
geo
s.Ine
reed
J.Gaj
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
ang
M.N-G
wf
Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
Śr pol
J.H-G
pol
J.H-G
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
ang
A.Kan
mat
J.Gaj
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
ang
M.N-G
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
 
 
Cz mat
J.Gaj
wf
Ł.Ban
angk
M.Ban
wos
M.W-S
pol
J.H-G
ang
A.Kan
g.w.
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
angk
M.Ban
Pi mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
pol
J.H-G
hist
A.Sta
rel
s.Fi.Z
wf
Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
 
 
fr
D.Duk

2B Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po niem
M.Was
niem
M.Was
hist
s.Bea
pol
s.Eli
pol
s.Eli
ang
s.Jud
ang
s.Jud
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
 
 
 
 
wf
D.Lac
wf
D.Lac
ang
A.Kan
ang
A.Kan
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
ang
K.A-J
ang
K.A-J
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt mat
A.Wie
mat
A.Wie
che
Ag.Ko
niem
M.Was
geo
E.W-Z
pol
s.Eli
rel
s.Fi.Z
angk
M.Ban
bio
M.Jur
 
 
 
 
wf
D.Lac
ang
A.Kan
wf
Ł.Ban
ang
K.A-J
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
Śr hist
s.Bea
pol
s.Eli
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
geo
E.W-Z
che
Ag.Ko
mat
A.Wie
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
niem
I.K-S
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
Cz wf
Ł.Ban
pol
s.Eli
mat
A.Wie
ang
s.Jud
ang
s.Jud
fiz
L.Ogo
wos
M.W-S
g.w.
s.Eli
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
angk
M.Ban
angk
M.Ban
ang
K.A-J
Pi inf
G.Dro
mat
A.Wie
fiz
L.Ogo
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wf
Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
ang
A.Kan
niem
M.Was
ang
K.A-J
ang
K.A-J
niem
I.K-S
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk

2C Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po niem
M.Was
niem
M.Was
rel
s.Fi.Z
che
A.K-M
g.w.
s.Jud
ang
s.Jud
ang
s.Jud
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
z.ar
G.Dro,s.Kar,I.Skr
 
 
 
 
wf
D.Lac
wf
D.Lac
ang
A.Kan
ang
A.Kan
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
ang
K.A-J
ang
K.A-J
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt pol
J.H-G
inf
G.Dro
mat
A.Wie
niem
M.Was
fiz
L.Ogo
geo
E.W-Z
bio
M.Jur
angk
M.Ban
 
 
 
 
 
 
wf
D.Lac
ang
A.Kan
wf
Ł.Ban
ang
K.A-J
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
 
 
Śr hist
A.Sta
mat
A.Wie
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
che
A.K-M
geo
E.W-Z
pol
J.H-G
pol
J.H-G
 
 
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
niem
I.K-S
niem
I.K-S
fr
M.Trę
fr
M.Trę
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
fr
D.Duk
fr
D.Duk
Cz rel
s.Fi.Z
fiz
L.Ogo
pol
J.H-G
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wos
M.W-S
mat
A.Wie
mat
A.Wie
wf
Ł.Ban
 
 
 
 
ang
A.Kan
angk
M.Ban
angk
M.Ban
ang
K.A-J
Pi mat
A.Wie
pol
J.H-G
hist
A.Sta
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wf
Ł.Ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
ang
A.Kan
niem
M.Was
ang
K.A-J
ang
K.A-J
niem
I.K-S
 
 
 
 
fr
M.Trę
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
D.Duk

3A Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po wos
M.W-S
rel
s.Fi.Z
ang
E.Las
ang
E.Las
fr
M.Trę
z.tech
I.Skr
geo
s.Ine
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
ang
A.Kan
wf
Ł.Ban,D.Lac
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Lac
 
 
 
 
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
Wt wf
Ł.Ban
edb
s.Fi.K
edb
s.Fi.K
ang
E.Las
pol
J.H-G
pol
J.H-G
mat
J.Gaj
rel
s.Fi.Z
 
 
 
 
 
 
ang
A.Kan
Śr bio
s.Fi.K
ang
E.Las
fiz
L.Ogo
pol
J.H-G
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
mat
J.Gaj
g.w.
J.Gaj
reed
J.Gaj
 
 
 
 
ang
A.Kan
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
Cz hist
s.Bea
mat
J.Gaj
geo
s.Ine
che
Ag.Ko
wdż
A.Nie
pol
J.H-G
pol
J.H-G
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi fr
M.Trę
fr
M.Trę
wf
Ł.Ban
hist
s.Bea
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Lac
wf
Ł.Ban,D.Lac
fr
M.Trę
wf
Ł.Ban,D.Lac
wf
Ł.Ban,D.Lac
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
niem
M.Was

3B Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po rel
s.Fi.Z
edb
s.Fi.K
ang
M.N-G
ang
M.N-G
fr
M.Trę
hist
A.Sta
mat
A.Nał
mat
A.Nał
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
wf
Ł.Ban,D.Lac
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wf
Ł.Ban,D.Lac
 
 
 
 
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
Wt geo
E.W-Z
wf
Ł.Ban
mat
A.Nał
ang
M.N-G
angk
M.Ban
wdż
A.Nie
pol
s.Eli
pol
s.Eli
 
 
 
 
 
 
angk
M.Ban
ang
M.Tru
ang
s.Jud
ang
s.Jud
Śr pol
s.Eli
edb
s.Fi.K
mat
A.Nał
fiz
L.Ogo
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
ang
M.N-G
ang
M.N-G
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
ang
M.Tru
ang
M.Tru
niem
I.K-S
niem
I.K-S
ang
s.Jud
ang
s.Jud
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
 
 
 
 
Cz hist
A.Sta
ang
M.N-G
rel
s.Fi.Z
z.tech
I.Skr
wos
M.W-S
pol
s.Eli
pol
s.Eli
g.w.
I.K-S
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
angk
M.Ban
Pi fr
M.Trę
fr
M.Trę
wf
Ł.Ban
che
A.K-M
bio
M.Jur
geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Lac
wf
Ł.Ban,D.Lac
fr
M.Trę
wf
Ł.Ban,D.Lac
wf
Ł.Ban,D.Lac
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
niem
M.Was

3C Gim

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po edb
s.Fi.K
che
A.K-M
ang
M.N-G
ang
M.N-G
fr
M.Trę
bio
M.Jur
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
wf
Ł.Ban,D.Lac
ang
s.Jud
ang
s.Jud
wf
Ł.Ban,D.Lac
 
 
 
 
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
Wt mat
A.Nał
mat
A.Nał
wf
Ł.Ban
ang
M.N-G
angk
M.Ban
rel
s.Fi.Z
geo
E.W-Z
pol
s.Am.L
g.w.
s.Am.L
 
 
 
 
angk
M.Ban
ang
M.Tru
ang
s.Jud
ang
s.Jud
Śr mat
A.Nał
mat
A.Nał
edb
s.Fi.K
hist
A.Sta
wf
Ł.Ban
wf
Ł.Ban
ang
M.N-G
ang
M.N-G
 
 
 
 
 
 
fr
M.Trę
fr
M.Trę
ang
M.Tru
ang
M.Tru
niem
I.K-S
niem
I.K-S
ang
s.Jud
ang
s.Jud
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
niem
M.Was
niem
M.Was
 
 
 
 
Cz wos
M.W-S
ang
M.N-G
geo
E.W-Z
hist
A.Sta
fiz
L.Ogo
z.tech
I.Skr
pol
s.Am.L
wdż
A.Nie
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
angk
M.Ban
Pi fr
M.Trę
fr
M.Trę
wf
Ł.Ban
rel
s.Fi.Z
pol
s.Am.L
pol
s.Am.L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Ł.Ban,D.Lac
wf
Ł.Ban,D.Lac
fr
M.Trę
wf
Ł.Ban,D.Lac
wf
Ł.Ban,D.Lac
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
 
 
 
 
niem
M.Was

1A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po polR
M.Grz
hist
s.Bea
wos
M.W-S
fiz
L.Ogo
angk
M.Cow
pp
E.Miż
pol
M.T-K
geoR
s.Ine
matR
An.Ko
 
 
 
 
fizR
L.Ogo
ang
M.N-G
matR
An.Ko
 
 
ang
M.Tru
 
 
Wt pol
M.T-K
pol
M.T-K
geo
s.Ine
che
Ag.Ko
mat
An.Ko
mat
An.Ko
pp
E.Miż
rel
s.Nat
wf
A.Mro
bioR
M.Wiś
bioR
M.Wiś
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
histR
s.Bea
mat
J.Pob
mat
J.Pob
 
 
Śr g.w.
M.T-K
pol
M.T-K
pol
M.T-K
inf
G.Dro
hist
s.Bea
ang
A.Kan
niem
M.Was
rel
s.Nat
ang
A.Kan
 
 
 
 
ang
M.N-G
niem
I.K-S
angk
M.Cow
angk
M.Cow
fr
D.Duk
ang
M.Tru
Cz cheR
Ag.Ko
h.szR
A.Sta
mat
An.Ko
mat
An.Ko
niem
M.Was
niem
M.Was
wok
M.Grz
wf
A.Mro
 
 
 
 
 
 
cheR
Ag.Ko
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
mat
J.Pob
mat
J.Pob
fr
D.Duk
fr
D.Duk
Pi wosR
M.W-S
wf
A.Mro
ang
A.Kan
mat
An.Ko
bio
M.Wiś
ang
A.Kan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
mat
J.Gaj
ang
M.N-G
ang
M.Tru
mat
J.Pob
ang
M.Tru

1B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po polR
M.Grz
pol
M.Grz
che
Ag.Ko
wos
M.W-S
angk
M.Cow
niem
M.Was
pp
E.Miż
geoR
s.Ine
matR
An.Ko
 
 
 
 
fizR
L.Ogo
ang
M.N-G
fr
K.Zaw
matR
An.Ko
 
 
ang
M.Tru
 
 
 
 
Wt pol
M.Grz
fiz
L.Ogo
inf
G.Dro
pp
E.Miż
mat
An.Ko
mat
An.Ko
hist
s.Bea
wf
A.Mro
niem
M.Was
bioR
M.Wiś
bioR
M.Wiś
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
fr
K.Zaw
histR
s.Bea
mat
J.Pob
mat
J.Pob
 
 
 
 
Śr g.w.
s.Am.S
hist
s.Bea
pol
M.Grz
pol
M.Grz
bio
M.Wiś
ang
A.Kan
rel
s.Nat
wok
M.Grz
ang
A.Kan
 
 
 
 
ang
M.N-G
angk
M.Cow
angk
M.Cow
ang
M.Tru
Cz cheR
Ag.Ko
h.szR
A.Sta
mat
An.Ko
mat
An.Ko
rel
s.Nat
wf
A.Mro
wf
A.Mro
pol
M.Grz
 
 
 
 
 
 
cheR
Ag.Ko
mat
J.Gaj
mat
J.Gaj
 
 
mat
J.Pob
mat
J.Pob
Pi wosR
M.W-S
geo
s.Ine
ang
A.Kan
mat
An.Ko
niem
M.Was
ang
A.Kan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.N-G
mat
J.Gaj
fr
K.Zaw
ang
M.N-G
ang
M.Tru
mat
J.Pob
 
 
ang
M.Tru

2A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
niem
M.Was
wf
A.Mro
pol
M.T-K
pol
M.T-K
angk
M.Cow
ang
M.N-G
mat
s.Ann
mat
s.Ann
 
 
przyr
A.Kli
przyr
A.Kli
fr
M.Trę
ang
E.Las
ang
E.Las
hist
s.Bea
hist
s.Bea
 
 
 
 
fr
K.Zaw
ang
M.Tru
angk
M.Cow
 
 
 
 
Wt che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
rel
s.Nat
mat
s.Ann
wf
A.Mro
niem
M.Was
niem
M.Was
polR
M.T-K
polR
M.T-K
 
 
 
 
geo
s.Ine
geo
s.Ine
mat
A.Wie
fr
M.Trę
fr
M.Trę
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
Śr ang
M.N-G
ang
M.N-G
HiS
A.Sta
mat
s.Ann
mat
s.Ann
pol
M.T-K
pol
M.T-K
polR
M.T-K
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
 
 
ang
E.Las
angk
M.Cow
hist
s.Bea
mat
A.Wie
mat
A.Wie
fiz
L.Ogo
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz mat
s.Ann
mat
s.Ann
polR
M.T-K
wf
A.Mro
pol
M.T-K
bio
M.Wiś
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
 
 
 
 
 
 
mat
A.Wie
fiz
L.Ogo
geo
s.Ine
geo
s.Ine
Pi ang
M.N-G
ang
M.N-G
rel
s.Nat
g.w.
M.N-G
HiS
A.Sta
mat
s.Ann
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
 
 
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
hist
s.Bea
mat
A.Wie
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
 
 

2B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
niem
M.Was
pol
M.Grz
wf
A.Mro
wf
A.Mro
angk
M.Cow
ang
M.N-G
mat
s.Ann
mat
s.Ann
 
 
przyr
A.Kli
przyr
A.Kli
fr
M.Trę
ang
E.Las
ang
E.Las
hist
s.Bea
hist
s.Bea
 
 
 
 
fr
K.Zaw
ang
M.Tru
angk
M.Cow
 
 
 
 
Wt che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
pol
M.Grz
mat
s.Ann
rel
s.Nat
niem
M.Was
niem
M.Was
polR
M.T-K
polR
M.T-K
 
 
 
 
geo
s.Ine
geo
s.Ine
mat
A.Wie
fr
M.Trę
fr
M.Trę
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
fr
K.Zaw
 
 
 
 
Śr ang
M.N-G
ang
M.N-G
HiS
A.Sta
mat
s.Ann
mat
s.Ann
pol
M.Grz
pol
M.Grz
polR
M.T-K
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
 
 
ang
E.Las
angk
M.Cow
hist
s.Bea
mat
A.Wie
mat
A.Wie
fiz
L.Ogo
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz mat
s.Ann
mat
s.Ann
polR
M.T-K
pol
M.Grz
wf
A.Mro
bio
M.Wiś
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
 
 
 
 
 
 
mat
A.Wie
fiz
L.Ogo
geo
s.Ine
geo
s.Ine
Pi ang
M.N-G
ang
M.N-G
g.w.
s.Bea
rel
s.Nat
HiS
A.Sta
mat
s.Ann
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
 
 
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
hist
s.Bea
mat
A.Wie
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
 
 

3A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
pol
M.T-K
mat
A.Wie
mat
A.Wie
ang
M.N-G
matur
X
matur
X
matur
X
matur
X
 
 
geo
s.Ine
geo
s.Ine
mat
s.Ann
mat
s.Ann
angk
M.Cow
przyr
A.Kli
przyr
A.Kli
 
 
 
 
ang
M.Tru
Wt ang
M.N-G
ang
M.N-G
pol
M.T-K
pol
M.T-K
mat
A.Wie
rel
s.Nat
wf
A.Mro
hist
s.Bea
hist
s.Bea
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
mat
s.Ann
polR
M.Grz
polR
M.Grz
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
Śr polR
M.Grz
polR
M.Grz
ang
M.N-G
angk
M.Cow
pol
M.T-K
hist
s.Bea
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
 
 
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
ang
E.Las
ang
E.Las
HiS
A.Sta
geo
s.Ine
niem
M.Was
 
 
 
 
angk
M.Cow
ang
M.Tru
 
 
wos
M.W-S
geo
s.Ine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wos
M.W-S
Cz ang
M.N-G
wf
A.Mro
wf
A.Mro
pol
M.T-K
che
Ag.Ko
mat
A.Wie
mat
s.Ann
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
 
 
 
 
ang
E.Las
geo
s.Ine
mat
s.Ann
niem
M.Was
wos
M.W-S
wos
M.W-S
ang
M.Tru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi mat
s.Ann
mat
s.Ann
mat
A.Wie
g.w.
s.Ine
rel
s.Nat
hist
s.Bea
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
 
 
 
 
 
 
mat
s.Ann
HiS
A.Sta

3B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
pol
M.Grz
mat
A.Wie
mat
A.Wie
ang
M.N-G
matur
X
matur
X
matur
X
matur
X
 
 
geo
s.Ine
geo
s.Ine
mat
s.Ann
mat
s.Ann
angk
M.Cow
przyr
A.Kli
przyr
A.Kli
 
 
 
 
ang
M.Tru
Wt ang
M.N-G
ang
M.N-G
wf
A.Mro
rel
s.Nat
mat
A.Wie
pol
M.Grz
pol
M.Grz
hist
s.Bea
hist
s.Bea
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
mat
s.Ann
polR
M.Grz
polR
M.Grz
ang
M.Tru
ang
M.Tru
 
 
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
Śr polR
M.Grz
polR
M.Grz
ang
M.N-G
angk
M.Cow
pol
M.Grz
hist
s.Bea
che
Ag.Ko
che
Ag.Ko
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
 
 
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
ang
E.Las
ang
E.Las
HiS
A.Sta
fr
M.Trę
fr
M.Trę
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
 
 
 
 
angk
M.Cow
ang
M.Tru
 
 
geo
s.Ine
niem
M.Was
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wos
M.W-S
geo
s.Ine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wos
M.W-S
 
 
 
 
Cz ang
M.N-G
rel
s.Nat
pol
M.Grz
g.w.
s.Ann
che
Ag.Ko
mat
A.Wie
mat
s.Ann
fr
M.Trę
fr
M.Trę
 
 
 
 
ang
E.Las
geo
s.Ine
mat
s.Ann
niem
M.Was
bio
M.Wiś
bio
M.Wiś
ang
M.Tru
 
 
 
 
 
 
wos
M.W-S
wos
M.W-S
Pi fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
mat
A.Wie
wf
A.Mro
wf
A.Mro
hist
s.Bea
h.szR
A.Sta
h.szR
A.Sta
 
 
 
 
 
 
mat
s.Ann
mat
s.Ann
mat
s.Ann
HiS
A.Sta

1C (pre-IB)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po ang
E.Las
ang
E.Las
pol
I.K-J
pp
E.Miż
bio
M.Jur
niem
I.K-S
g.w.
I.K-J
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
fr
K.Zaw
mat
T.Lec
mat
T.Lec
 
 
 
 
fr
R.Ste
 
 
 
 
Wt wf
A.Mro
wf
A.Mro
wdż
A.Nie
fiz
L.Ogo
pp
E.Miż
hist
K.A-J
ang
E.Las
ang
E.Las
niem
I.K-S
 
 
 
 
ang
M.Tru
ang
M.Tru
fr
K.Zaw
 
 
 
 
fr
R.Ste
Śr pol
I.K-J
pol
I.K-J
inf
G.Dro
bio
M.Jur
mat
An.Ko
mat
An.Ko
geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
T.Lec
mat
T.Lec
Cz fiz
L.Ogo
mat
An.Ko
hist
K.A-J
che
A.K-M
ang
E.Las
ang
E.Las
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
 
 
 
 
mat
T.Lec
ang
M.Tru
ang
M.Tru
Pi wf
A.Mro
wos
M.W-S
rel
s.Mał
rel
s.Mał
niem
I.K-S
mat
An.Ko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr
K.Zaw
mat
T.Lec
fr
R.Ste
 
 

1IB 2c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po mat
An.Ko
mat
An.Ko
ib.bio.sl
M.Wiś
fr
R.Ste
mat
T.Lec
mat
T.Lec
fiz
L.Ogo
hist
K.A-J
hist
K.A-J
b&m
E.Miż
 
 
ib.bio.hl
M.Jur
ib.bio.sl
M.Wiś
maths
An.Ko
maths
An.Ko
niem
I.K-S
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
 
 
ib.bio.hl
M.Jur
 
 
 
 
fr.hl
R.Ste
fr
R.Ste
fr
R.Ste
Wt fiz
L.Ogo
che
A.K-M
che
A.K-M
tok
M.Tru
ang
E.Las
ang
E.Las
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
mat
T.Lec
mat
An.Ko
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
ang
M.Jur
ang
M.Jur
mat
An.Ko
 
 
ib.geo
E.W-Z
ib.geo
E.W-Z
 
 
 
 
 
 
Śr fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
che
A.K-M
che
A.K-M
ang
E.Las
ang
E.Las
g.w.
An.Ko
mat
An.Ko
mat
An.Ko
maths
An.Ko
 
 
hist
K.A-J
ib.bio.sl
M.Wiś
fr
R.Ste
ang
M.Jur
ang
M.Jur
niem
I.K-S
niem
I.K-S
 
 
 
 
ib.bio.sl
M.Wiś
 
 
 
 
ib.bio.hl
M.Jur
ib.bio.hl
M.Jur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
Cz che
A.K-M
che
A.K-M
tok
M.Tru
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
ang
E.Las
ang
E.Las
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
fr.hl
R.Ste
ib.geo
E.W-Z
ib.geo
E.W-Z
ang
M.Jur
ang
M.Jur
fr.hl
R.Ste
fr.hl
R.Ste
 
 
 
 
 
 
 
 
ib.bio.hl
M.Jur
ib.bio.hl
M.Jur
Pi hist
K.A-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
tok
M.Tru
mat
T.Lec
rel
s.Mał
rel
s.Mał
fr.hl
R.Ste
fr.hl
R.Ste
 
 
 
 
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
maths
An.Ko

2IB 3C

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
bio
M.Jur
bio
M.Jur
bio
M.Jur
mat
T.Lec
mat
T.Lec
Wt b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
che
A.K-M
che
A.K-M
che
A.K-M
mat
An.Ko
mat
An.Ko
hist
K.A-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
fr.ab
R.Ste
fr.ab
R.Ste
fr.ab
R.Ste
maths
T.Lec
maths
T.Lec
Śr bio
M.Jur
bio
M.Jur
bio
M.Jur
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
mat
T.Lec
mat
T.Lec
mat
T.Lec
Cz mat
T.Lec
ang
R.Kur
ang
R.Kur
ang
R.Kur
mat
An.Ko
mat
An.Ko
che
A.K-M
che
A.K-M
che
A.K-M
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
ang
E.Las
maths
T.Lec
maths
T.Lec
Pi rel
s.Mał
rel
s.Mał
ang
R.Kur
ang
R.Kur
ang
R.Kur
g.w.
A.K-M
fr.ab
R.Ste
ib.geo
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
ang
E.Las
ib.geo
E.W-Z

2IB 3D

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
bio
M.Jur
bio
M.Jur
bio
M.Jur
fr
R.Ste
fr
R.Ste
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
lit.
E.Las
lit.
E.Las
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
mat
T.Lec
mat
T.Lec
Wt b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
b&m
E.Miż
che
A.K-M
che
A.K-M
che
A.K-M
mat
An.Ko
mat
An.Ko
hist
K.A-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
niem
I.K-S
niem
I.K-S
niem
I.K-S
maths
T.Lec
maths
T.Lec
lit.
E.Las
lit.
E.Las
Śr bio
M.Jur
bio
M.Jur
bio
M.Jur
pol
I.K-J
pol
I.K-J
pol
I.K-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
hist
K.A-J
 
 
 
 
ib.geo.hl
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
fr
R.Ste
fr
R.Ste
lit.
E.Las
lit.
E.Las
mat
T.Lec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
T.Lec
mat
T.Lec
 
 
Cz mat
T.Lec
ang
R.Kur
ang
R.Kur
ang
R.Kur
mat
An.Ko
mat
An.Ko
fr
R.Ste
fr
R.Ste
che
A.K-M
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
ang
E.Las
maths
T.Lec
maths
T.Lec
che
A.K-M
che
A.K-M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fiz
L.Ogo
fiz
L.Ogo
Pi rel
s.Mał
rel
s.Mał
ang
R.Kur
ang
R.Kur
ang
R.Kur
g.w.
M.Jur
ib.geo
E.W-Z
ib.geo
E.W-Z
ib.geo.hl
E.W-Z
 
 
 
 
ang
E.Las
ang
E.Las
ang
E.Las