Rencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre monde

 

Od 15 do 21 kwietnia 2018 roku siedem uczennic z klas pierwszych liceum miało możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym spotkaniu młodzieży „Rencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre monde” w Portugalii, w Torres Novas. Językiem wykładowym był język francuski.


Oprócz delegacji z Polski, którą stanowiły uczennice naszej szkoły, w projekcie wzięły udział reprezentacje z Senegalu, Libanu, Austrii, Rumunii oraz Portugalii. Tematem przewodnim były wartości uniwersalne w otaczającym nas świecie. Podczas spotkania młodzież przez większość czasu pracowała w grupach międzynarodowych, tworząc wspólnie plakaty lub dyskutując. Nie zabrakło również czasu na integracje. Na każdy wieczór zaplanowano inne atrakcje, podczas których uczestnicy prezentowali swoje talenty, dzielili się tradycyjnymi przekąskami, wzajemnie uczyli języków narodowych lub poznawali tańce i piosenki narodowe. Dwie uczennice z naszej szkoły miały również przyjemność zagrania w międzynarodowym przedstawieniu, które powstało podczas spotkania. Dodatkowo nasze licealistki miały możliwość zwiedzenia Fatimy, Coimbry oraz zamku w Torres Noves. Wyjazd do Portugalii był wydarzeniem niezwykle ubogacającym, pozwalającym poznać część kultury innych delegacji oraz nawiązać przyjaźnie z uczestnikami z innych państw. Projekt wymagał również od uczennic solidnej pracy, ponieważ musiały przedstawić nasz kraj, szkołę w formie wielu prezentacji. Nad całym przedsięwzięciem czuwała Pani Dominika Dukaczewska, nauczycielka języka francuskiego w naszej szkole, której należą się ogromne podziękowania za opiekę oraz całe przygotowanie. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Siostry Dyrektor Karoliny Łuczak za umożliwienie uczennicom wzięcia udziału w projekcie.

 

Artykuł w języku francuskimRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre mondeRencontre internationale de jeunes sur des valeurs communes pour construire notre monde