Dni Otwarte

 

PROGRAM RAMOWY

DNIA PROMOCJI SZKOŁY

 6 IV 2019

 

LO I IB

 

11.00 – 12.10spotkanie z S. Dyrektor dla rodziców i kandydatek do LO i IB (sala gimn.)

                              - program artystyczny

                              - oferta programowa szkoły

12.15 – 14.00 – zwiedzanie szkoły i internatu

                              - lekcje otwarte

                               - doświadczenia i pokazy z różnych przedmiotów

                              - okazja do spotkania z nauczycielami i uczennicami

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I –VII

 

12.20 – 13.20spotkanie z S. Dyrektor  rodziców kandydatów do kl. I-VII (sala gimn.)

                              - program artystyczny

                              - oferta programowa szkoły

12.40 – 13.20 - lekcje otwarte i warsztaty dla uczniów kl. I - VII

13.20 – 14.00 – zwiedzanie szkoły

                              - doświadczenia i pokazy z różnych przedmiotów

                              - okazja do spotkania z nauczycielami i uczennicami

                                  (także przed spotkaniem z S. Dyrektor – od 11.30)

 


 

 

 

Dni Otwarte 2014:

 

Dni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni Otwarte

 
 

Dni Otwarte 2015:

 

Dni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni Otwarte

 

Dni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni OtwarteDni Otwarte