Kalendarz Liceum

KALENDARZ  REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek

 

na rok szkolny 2018/2019

 

 

od 08 stycznia 2018 r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatek w sekretariacie szkoły

(tel. 22 / 841 38 54 lub 601 644 102) i ustalanie terminu rozmowy rekrutacyjnej

 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydatki do liceum(do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie),
 • wykaz ocen z półrocza trzeciej klasy gimnazjum, poświadczony przez szkołę,
 • certyfikat  języka angielskiego FCE, CAE (jeśli dotyczy)
 • opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię   psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy),
 • 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.

 

   

     do 30 maja 2018 r. – wpłata wpisowego

 

 

do 23 czerwca (sobota) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego OKE,
 • karta zdrowia ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 • podpisany regulamin opłat (do pobrania w sekretariacie)
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie,

 

 

26 czerwca ( wtorek) ogłoszenie listy przyjętych uczennic; od godz. 12.00 informacja w sekretariacie osobiście lub telefonicznie.

 

1 września (sobota) – spotkanie rodziców uczennic klas I