Czesne

 

NAUKA W SZKOŁACH SIÓSTR NAZARETANEK JEST ODPŁATNA.

 

 


Opłaty jednorazowe (wpisowe)

 

szkoła podstawowa  1 000 zł
liceum  1 000 zł
pre IB  1 800 zł
1 IB (opłata akredytacyjna) 2 500 zł
2 IB (opłaty egzaminacyjne) 3 500 zł
internat  300 zł

  W przypadku kontynuowania nauki w naszej szkole wpisowe do liceum obniżone jest o 50 %.

 


Czesne – opłata roczna:

  

Klasy I - VI 9 000 zł (900 zł miesięcznie)
Klasy ogólne VII - VIII 9 000 zł (900 zł miesięcznie)
Klasy dwujęzyczne VII - VIII 11 500 zł (1150 zł miesięcznie)
Liceum – program narodowy 9 000 zł (900 zł miesięcznie)
Klasa pre IB 15 500 zł (1 550 zł miesięcznie)
Klasy IB 18 000 zł (1 800 zł miesięcznie)
Internat 4 500 zł (450 zł miesięcznie)

 

 


Czesne zawiera opłaty za:

 

 • Naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową  MEN.
 • Naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization.
 • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.
 • Opiekę w świetlicy.
 • Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.
 • Opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego.

 


Czesne nie zawiera opłat za:

 

 • Ubezpieczenie  grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych.
 • Kursy językowe prowadzone na terenie szkoły.
 • Zewnętrzne egzaminy językowe.
 • Podręczniki i materiały edukacyjne.
 • Obowiązkowy szkolny strój  codzienny, galowy i sportowy.
 • Wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne.
 • Transport komunikacji miejskiej.
 • Żywienie w szkole.