Zniżki I Stypendia

 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Szkoła jest prywatna, co łączy się z koniecznością płacenia czesnego. Staramy się jednak, by finanse nie były przeszkodą dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swe zdolności i dorastać w szkole katolickiej. Przy szkole działa Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, która w miarę posiadanych środków niesie pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

STYPENDIUM NAUKOWE:

Uczennice osiągające bardzo wysokie wyniki w nauce mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe, które przyznawane jest przez Fundację Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.

 

 

ZNIŻKI:

  1. Czesne za drugie dziecko aktualnie uczęszczające do szkoły, obniżone jest o 25 %, za trzecie dziecko o 35 %, za czwarte i kolejne dziecko rodzina jest zwolniona z opłat.
  2. Przy obliczaniu zniżki uwzględnienia się zasadę, że w przypadku opłacania czesnych o różnych wysokościach, zniżka odliczana jest zawsze od tego niższego.
  3. Czesne obniża się o 3% przy wpłacie za semestr i o 5% przy wpłacie za cały rok z góry.