Kadra Pedagogiczna

 

NAUCZYCIELE – ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE (ROK SZK. 2017/2018)

 

PRZEDMIOT

NAUCZYCIELE

RELIGIA

s. Fides Zaguła, s. Małgorzata Lekan, s. Angelina Cieszko, s. Natalia Zborowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

s. Nikola Szczygielska, s. Sara Kopańska, Agnieszka Biela, Natalia Kuzak

JĘZYK POLSKI

s. Eliza German, s. Amanda Litwińska, Małgorzata Grzebień, Iwona Kutrzyk – Jurków, Joanna Hałoń- Gnutek, Monika Tomczyk - Karol

JĘZYK ANGIELSKI

s. Judyta Kozłowska, Katarzyna Asłanowicz, Elżbieta Laskowska, Małgorzata Nigbor-Grabowska, Iwona Sulej, Agnieszka Kania, Maria Truszkowska, Magdalena Buczyńska, Matt Cowan, Banks Morad

JĘZYK FRANCUSKI

Dominika Dukaczewska, Maria Trębicka,  Róża Stefańska, Karolina Zawadzka

JĘZYK NIEMIECKI

Maria Wasiluk, Ilona Karwacka - Siwek

HISTORIA

s. Beata Rzepczyk, Katarzyna Asłanowicz, Agnieszka Stawicka

WOS

Maria Wesołowska Starnawska

MATEMATYKA

s. Anna Makowska, Anna Kowalska, Anna Nałęcz, Joanna Gajowiak, Jolanta Poboża, Anna Wielgosz, Tomasz Lechowski

FIZYKA

Lilianna Ogonowska,

GEOGRAFIA

s. Inez Radlica,  Ewa Wink - Zapalska

BIOLOGIA

Agnieszka Klimkiewicz, s. Fides Kuzak, Magdalena Wiśniewska, Marcin Jurkowski

CHEMIA

Agnieszka Kowalska, Agnieszka Marzec-Kowalczyk

INFORMATYKA

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BIZNES

Ewa Miżejewska

TECHNIKA, PLASTYKA

Iwona Skruszeniec

MUZYKA

s. Karen Trafankowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dominika Lachowicz, Agata Mrozek, Łukasz Banaszek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

s. Fides Kuzak

PEDAGOG

Nina Grabowska, s. Amabilis Sikora

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Anna Niemyska

BIBLIOTEKARZ

s. Katarzyna Deczewska, Bogusława Bohdanowicz – Izbaner, Janina Mlonka,

INTERNAT

s. Marta Oszczepalińska, s. Sabina Borowiec, s. Edyta Pietrzak, s. Ewelina Bubała, Paulina Jałosińska, s. Angelika Lipka